W Urzędzie Miejskim Wrocławia ruszyła internetowa rezerwacja wizyt

Od 24 sierpnia jest możliwość umówienia wizyty online dla podstawowych spraw takich jak rejestracja auta, meldunek czy odbiór prawa jazdy. Internetowy system rezerwacji wizyt ma być wygodnym rozwiązaniem pozwalającym na uniknięcie kolejek i szybkie załatwienie swoich spraw urzędowych.


Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Wrocławia można zarezerwować wizytę, wystarczy wybrać odpowiednią kategorię spraw z grupy spraw do rezerwacji wizyt. Przed wizytą w urzędzie warto sprawdzić czy mamy wszystkie potrzebne do zrealizowania wniosku dokumenty.

Po dokonaniu wyboru zostanie otwarte nowe okno, w którym należy postępować zgodnie z instrukcją tj.:

  • zapoznać się z treścią regulaminu, dokonać jego akceptacji (brak akceptacji regulaminu jest równoznaczny z brakiem możliwości rezerwacji wizyty za pośrednictwem Internetu),
  • z kalendarza dokonać wyboru miesiąca oraz dnia wizyty wraz z określeniem godziny spotkania (maksymalnie 14 dni do przodu).
  • Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól formularza i wybraniu przycisku „UMÓW WIZYTĘ” wyświetli się potwierdzenie  rezerwacji, a na podany adres e-mail dodatkowo, zostanie wysłane potwierdzenie rezerwacji wizyty (konieczne okazanie potwierdzenia w Urzędzie).

Aby zrealizować wizytę umówioną internetowo należy

W dniu umówionej wizyty stawić się w wybranej wcześniej placówce urzędu 5 minut przed umówioną godziną. Należy pamiętać, aby zabrać ze sobą potwierdzenie umówionej wizyty w postaci papierowego wydruku lub elektronicznego poświadczenia w urządzeniu mobilnym. Zgłosić się do osoby kontrolującej wejście do budynku (Strażnik Miejski bądź pracownik Urzędu Miejskiego Wrocławia) w celu oznajmienia swojego przybycia. Podejść do wskazanego okienka w celu realizacji wizyty. Nie stawienie się na umówioną godzinę spowoduje anulowanie rezerwacji.

Za pomocą internetowego systemu rezerwacji wizyt można obecnie umówić wizytę dotyczącą:

  • zarejestrowania i wyrejestrowania pojazdu,
  • meldunku,
  • złożenia wniosku o dowód osobisty,
  • odbioru dowodu osobistego.

W miarę postępu prac modernizacyjnych ilość spraw, które będzie można umówić będzie zwiększana. 

Bezpieczeństwo

Udając się do urzędu w celu załatwienia jakiejkolwiek sprawy należy pamiętać o zachowaniu zasad bezpieczeństwa, czyli zasłaniać usta i nos. Przestrzegać zasady zachowania dystansu między klientami oraz stosować się do poleceń wydawanych przez pracowników Urzędu oraz Strażników Miejskich.Zgłoś uwagę