O projekcie Wrocław Koduje

  • Wrocław Koduje - projekt koordynowany przez Wrocławskie Centrum Akademickie. Dwa podprojekty: Język Maszyn i Wrocław Pracuje


Wrocław Koduje - projekt koordynowany przez Wrocławskie Centrum Akademickie, na który składają się dwa podprojekty:

  • Język Maszyn, którego celem jest promocja nauki programowania, a także algorytmicznego i logicznego myślenia, od najmłodszych lat. Czytaj więcej o Języku Maszyn
  • Wrocław Pracuje, którego celem jest zatrudnienie przez wrocławskie firmy z sektora IT osób, które nie ukończyły studiów o profilu informatycznym, a są zainteresowane pracą na rzecz sektora IT. Czytaj więcej o projekcie Wrocław Pracuje


Zgłoś uwagę