W szkole nr 84 będzie klasa z j. ukraińskim – trwa rekrutacja

W nowo przebudowanej Szkole Podstawowej nr 84 przy ul. Górnickiego od września ma ruszyć klasa pierwsza z językiem ukraińskim. Do 30 czerwca trwa nabór chętnych.

  • SP nr 84 przy ul. Górnickiego


Szkoła Podstawowa nr 84, po gruntownej przebudowie, od 1 września tego roku zacznie ponownie działać przy ul. Górnickiego. Po rozbudowie i remoncie to bardzo nowoczesny obiekt, w którym niedługo będzie też basen. To tam miasto planuje utworzenie pozaobwodowej klasy pierwszej z dodatkowym językiem ukraińskim, przeznaczonej dla dzieci z obywatelstwem ukraińskim, pochodzenia ukraińskiego, ale także dla dzieci polskich zainteresowanych językiem i kulturą ukraińską. 

To ukłon w stronę Ukraińców mieszkających i pracujących we Wrocławiu, których w ostatnim czasie jest coraz więcej. Czytaj – Ukraińcy wybierają Wrocław.

Jak wynika z informacji Departamentu Edukacji miasta, w tej chwili w publicznych szkołach podstawowych jest 153 uczniów pochodzenia ukraińskiego (36 w I klasach), a do gminnych przedszkoli uczęszcza 65 ukraińskich dzieci. Do klas I na przyszły rok szkolny rekrutowało się 21 obcokrajowców.

W zwykłych klasach uczniowie z Ukrainy mają dodatkowe dwie godziny języka polskiego. W tworzonej klasie I w SP 84, oprócz obowiązkowych lekcji i zajęć w języku polskim, uczniowie będą mieć:

  • 2 godziny dodatkowych zajęć języka ukraińskiego,
  • 1 godzinę zajęć z zakresu kultury i historii Ukrainy,
  • nauczyciela języka ukraińskiego,
  • asystenta  nauczyciela ze znajomością języka ukraińskiego.

Aby klasa z językiem ukraińskim mogła powstać, musi być do niej zapisanych przynajmniej 12 dzieci.

Wszystkie informacje na temat zasad rekrutacji do nowej klasy można znaleźć na stronie szkoły.

Zgłoś uwagę