Rozmawiają o pomocy osobom z niepełnosprawnością intelektualną

We wrocławskim ratuszu 27 listopada odbyło się seminarium na temat: „W poszukiwaniu wsparcia dla dorosłych osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin'”. Odwiedzili je rzecznik praw dziecka Marek Michalak oraz poseł RP Sławomir Piechota. 


Wydarzenie, którego organizatorami było Stowarzyszenie OSTOJA na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami i Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, odbywało się pod patronatem Prezydenta Wrocławia oraz Rzecznika Praw Dziecka. Adresowane do przedstawicieli jednostek samorządowych, administracji rządowej i parlamentarzystów, a także rodziców osób z głęboką niepełnosprawnością oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. Celem spotkania była wymiana doświadczeń oraz budowanie współpracy pomiędzy instytucjami działającymi w tym obszarze. Pretekstem stało się 20-lecie działalności Stowarzyszenia OSTOJA.

Spotkanie i dyskusję otworzył Jacek Ossowski, przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia0: – Musimy wspomagać osoby z niepełnosprawnościami. Powinniśmy umożliwiać im jak najlepsze funkcjonowanie, dawać szanse podejmowania pracy, po to, by mogli żyć w poczuciu stabilności i ze świiadomością własnej wartości. To temat absolutnie priorytetowy – bo skoro Wrocław jest miastem spotkać, to musi to być miejsce, w którym wszyscy chętnie się spotykamy – podkreślił przewodniczący RM.

Jednak zanim dyskusja się rozpoczęła, rzecznik praw dziecka Marek Michalak uhonorował Małgorzatę Gorący, wieloletnią prezes Stowarzyszenia OSTOJA, państwowym odznaczeniem za działania na rzecz pomocy dzieciom. – Jestem bardzo szczęśliwa i wzruszona. Dziękuję – komentowała Małgorzata Gorący.

Po tej części zebrani w Sali Sesyjnej goście mogli obejrzeć film poświęcony działalności Stowarzyszenia, potem odbyło się podsumowanie ich działalności. Około południa Bartłomiej Skrzyński, rzecznik prezydenta Wrocławia ds. osób niepełnosprawnych, rozpoczął debatę na temat: „Jaka oferta wsparcia dla osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną po 25. roku życia?”.

 – Dyskutujemy o tym, że w polskim systemie opieki jest luka, bo osoby z niepełnosprawnością intelektualną są pod opieką tylko do 25. roku życia. Pytamy, co dalej? Na koniec wypracujemy wspólnie stanowisko oraz rekomendację, które przedstawimy polskiemu rządowi – podkreślał jeszcze przed seminarium Bartłomiej Skrzyński.Zgłoś uwagę