W piątek wielkie sprzątanie rzek Wrocławia

Kilkuset wolontariuszy będzie w piątek, 23 września, sprzątało brzegi Odry i Oławy. Przed rokiem uzbierano kilka ton odpadów porzuconych najczęściej przez miłośników letnich pikników.


Swój udział w piątkowej akcji już zapowiedzieli uczniowie kilku wrocławskich szkół i pracownicy firmy Credit Suisse. – Spodziewamy się około 250 osób, ale nie zmartwimy się, jeśli chętnych będzie więcej. Jest dużo do zrobienia. Przed rokiem zebraliśmy kilka ton śmieci – mówi Anna Surówka z Fundacji OnWater, koordynująca akcję. – Przede wszystkim to odpadki pozostawione przez osoby, które latem nad rzeką urządzały sobie pikniki i grille.

Zbiórka planowana jest na piątek, 23 września, o godz. 8.45 na wałach na tyłach ogrodu zoologicznego, w pobliżu plenerowego baru ZaZoo (to około 300 metrów od mostu Zwierzynieckiego). Uczestnicy akcji przejdą krótkie szkolenie, dotyczące zasad BHP. Pracujący z łódek zostaną wyposażeni w kapoki. Potem wszyscy podzielą się na 10-12 grup. – Część będzie sprzątała po obu stronach Odry od baru ZaZoo w stronę Biskupina. Część ekipy będzie zbierała śmieci w rejonie ujścia Oławy, a jeszcze inna grupa zajmie się nabrzeżem na Osobowicach, w rejonie dawnego zimowiska barek – mówi Anna Surówka.

Organizatorzy cieszą się, że w akcje zaangażowane są dzieci i młodzież. – Udział w sprzątaniu rzeki to najlepszy sposób na pokazanie im skali problemu oraz na wychowanie w szacunku do przyrody – mówi przedstawicielka Fundacji OnWater.

Ważny jest także udział wolontariuszy – pracowników Credit Suisse. Warto zaapelować, aby inne firmy także promowały tego typu aktywność wśród pracowników, twierdzą organizatorzy akcji.
Organizatorów wesprą ekipy porządkowe RZGW, będą zbierać worki ze śmieciami.

Podczas akcji planowane są także warsztaty z budowy „Pływających Ogrodów”. To konstrukcje m.in. z roślin, które żyją w środowisku wodnym. – Mają dwie funkcje. Są naturalnym filtrem wody, natomiast ptaki wykorzystują je niekiedy jako stanowiska lęgowe – mówi Surówka.

Na zakończenie sprzątania uczestnicy akcji spotkają się na zabawie przy wielkim ognisku.

Zgłoś uwagę