Utrudnienia i zmiany w organizacji ruchu 22-26 maja

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta informuje o czasowych zmianach w organizacji ruchu (od 22 do 26 maja).


Kasprowicza/ Syrokomli - zwężenie jezdni i zakaz postoju

Od 22 maja (sobota) w al. Kasprowicza, w obrębie skrzyżowania z ul. Syrokomli, rozpocznie się budowa azylu dla pieszych oraz dwóch peronów przystankowych.

Azyl będzie wyposażony w przejazd rowerowy i dodatkowe oświetlenie. Prace potrwają do końca lipca i spowodują w obrębie skrzyżowania następujące zmiany w organizacji ruchu:

  • zwężenie obydwu jezdni ( w związku z pracami drogowymi na poboczu),
  • zakaz postoju (w związku z pracami drogowymi),
  • wyznaczenie tymczasowego przejścia dla pieszych przed skrzyżowaniem (patrząc od ul. Berenta).

Koszt inwestycji to 396 tys. zł.

Krakusa - czasowy zakaz postoju

24 maja zostanie wyznaczona koperta dla osoby niepełnosprawnej na wysokości nr 7.

Na czas niezbędny do wykonania prac na wspomnianym odcinku obowiązuje zakaz postoju pod rygorem odholowania pojazdu.

Mielecka - czasowy zakaz postoju

W związku z porządkowaniem parkowania i wdrażaniem strefy 30 na ulicy Mieleckiej obowiązywać będą czasowe zakazy postoju:

  • 24 maja po stronie wschodniej,
  • 26 maja po stronie zachodniej.

27 maja skrzyżowanie Mielecka/ Połaniecka staje się skrzyżowaniem równorzędnym (zasada prawej ręki).Zgłoś uwagę