Urzędnicy zakończyli doręczanie decyzji z wymiarem podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego

Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego Wrocławia informuje, że pracownicy Urzędu Miejskiego Wrocławia zakończyli doręczanie decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości oraz w sprawie wymiaru podatku rolnego i leśnego za okres 2020 r. Decyzje podatkowe były doręczane mieszkańcom Wrocławia za zwrotnym potwierdzeniem odbioru pod wskazane przez podatników adresy korespondencyjne.


Decyzje niedoręczone przez pracowników Urzędu Miejskiego są sukcesywnie wysyłane listami poleconymi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A., na adresy korespondencyjne wskazane przez podatników.

Zgodnie z art. 47 § 1 i 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.) jeżeli decyzja ustalająca wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego lub podatku leśnego nie została doręczona co najmniej na 14 dni  przed terminem płatności podatku, tj. do 2 marca 2020 r., termin płatności dla wpłaty jednorazowej lub dla I raty 2020 r. wynosi 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny można wpłacić:

  • bez prowizji we wszystkich placówkach PKO Bank Polski S.A. na terenie Wrocławia;
  • bez prowizji w Punktach Obsługi Bankowej PKO Bank Polski S.A. w Urzędzie Miejskim Wrocławia:

- na pl. Nowy Targ 1-8, na ul. Zapolskiej 4, na ul. Kotlarskiej 41, w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-17.15,

- przy al. Kromera 44 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00;

  • za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Płatniczej Wrocławia PLIP;
  • za pośrednictwem bankowości elektronicznej oraz w placówkach bankowych i pocztowych.


Zgłoś uwagę