Seniorze, nadal trwają zapisy na Uniwersytet Trzeciego Wieku

Studenci szykują się do rozpoczęcia kolejnego roku akademickiego, a wrocławskie uczelnie już wyczekują ich przybycia. Oczekują również seniorów, którzy nadal mogą liczyć na wolne miejsca na Uniwersytetach Trzeciego Wieku.


Choć rok akademicki już za pasem, cały czas są miejsca dla wrocławskich seniorów na kilku Uniwersytetach Trzeciego Wieku. Jest w czym wybierać, zatem z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. Poza zajęciami edukacyjnymi, cel tych uniwersytetów jest bardzo prosty. To w głównej mierze aktywizacja ludzi starszych, a także wykorzystanie ich potencjału na rynku pracy. Seniorzy posiadają wiedzę, umiejętności i doświadczenie życiowe, którym mogą wspomóc niejednego pracodawcę.

Z pomocą przychodzą Uniwersytety Trzeciego Wieku. Pozwalają poszerzyć swoją wiedzę, pobudzają do aktywizacji, a także pomagają nawiązać nowe znajomości. Co ciekawe, Polska była trzecim krajem na świecie, w którym rozwinął się ruch UTW, a drugi w kraju uniwersytet dla seniorów powstał właśnie we Wrocławiu.

UTW Uniwersytet Wrocławski

Zapisy na Uniwersytet Trzeciego Wieku na Uniwersytecie Wrocławskim trwają do 8 września. Podstawą ubiegania się o przyjęcie jest ukończony 60. rok życia. Podania można składać w siedzibie UTW w dniach: poniedziałki, środy, czwartki w godz. od 10.00 do 14.00 lub przesłać tradycyjną pocztą na adres uniwersytetu. Kolejnym punktem rekrutacji jest przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej w dniach: 20, 21 lub 22 września.

15 września zostaną wywieszone listy informujące kandydatów, w którym z podanych wyżej dni i o której godzinie należy zgłosić się na rozmowę kwalifikacyjną. Natomiast lista nowoprzyjętych osób do UTW w roku akademickim 2017/2018 zostanie opublikowana na tablicy ogłoszeń 25 września, o godzinie 10.00.

Przyjęte osoby zobowiązane są zgłosić się 28 września 2017 r. lub 29 września 2017 r., w godzinach od 10.00 do 13.00, do siedziby UTW w celu dokonania odpowiednich formalności. Należy dostarczyć 3 zdjęcia, a także dokonać wpłaty. Zajęcia rozpoczynają się 10 października, a wszelkie informacje udzielane są pod numerem telefonu 71 367 20 01 (wew. 147).

UTW Uniwersytet Przyrodniczy

Nabór kandydatów na słuchaczy Otwartego UTW na rok akademicki 2017/18 odbędzie się w okresie od 28 sierpnia do 15 września 2017 roku. Wszystkie zainteresowane osoby proszone są o złożenie formularza zgłoszeniowego w siedzibie Otwartego UTW, a także wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 75,00 zł.

Otwarty Uniwersytet Trzeciego Wieku jest placówką propagującą wśród słuchaczy najnowsze osiągnięcia mieszczące się w zakresie hasła "Człowiek i Środowisko". Wykłady audytoryjne prowadzone są przez samodzielnych pracowników, adiunktów oraz doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Co ciekawe, wykłady mogą być przeprowadzone także przez samych uczestników zajęć. Po każdym jednogodzinnym wykładzie przewidywany jest dodatkowy czas na pytania i dyskusję dotyczącą przedstawionych problemów. 

UTW Papieski Wydział Teologiczny

Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Jana Pawła II działający przy Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu zapisy przewiduje do 21 października 2017 roku – wówczas również odbędzie się uroczysta inauguracja roku akademickiego. Wymogi jakie musi spełniać kandydat to ukończenie 50. roku życia oraz złożenie w dziekanacie uczelni odpowiedniego kwestionariusza zgłoszeniowego, wraz z kserem dowodu osobistego, dwoma podpisanymi fotografiami i podaniem.

Zajęcia w UTW prowadzą nauczyciele akademiccy, w głównej mierze z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Odbywają się one zasadniczo w drugą i czwartą sobotę miesiąca w budynkach Papieskiego Wydziału Teologicznego przy pl. Katedralnym we Wrocławiu.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 71 322 99 70.

UTW Uniwersytet Ekonomiczny

Seniorzy uczęszczający do Uniwersytetu Trzeciego Wieku Uniwersytetu Ekonomicznego kształtują swoje umiejętności w ramach treningu pamięci i warsztatów artystycznych. Integrują się i rozwijają swoje zainteresowania w 17 sekcjach. Od roku akademickiego 2014/2015 liczba słuchaczy wynosi 230 osób. Warunkiem przyjęcia jest ukończenie 55. roku życia oraz złożenie odpowiednich dokumentów i przejście rozmowy kwalifikacyjnej. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można uzyskać od września pod numerem telefonu: 71 36 80 916.

Akademia Sztuki Trzeciego Wieku

Akademia Sztuki Trzeciego Wieku to artystyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku we Wrocławiu, który znajduje się w budynku Autorskich Liceów Artystycznych ALA, przy ul. Robotniczej 36 we Wrocławiu. Zajęcia w ramach ASTW prowadzone są na terenie siedziby, a także poza, jeżeli zaplanowane są zajęcia plenerowe, czy wyjazdowe. W większości zajęć ASTW nie zapewnia potrzebnych materiałów na zajęcia, obowiązują również określone w regulaminie składki członkowskie.

Seniorzy w planie zajęć mają takie zajęcia jak: malarstwo, historia sztuki, rysunek, rzeźba, pamiątkarstwo czy fotografia, a także wiele innych ciekawych przedmiotów ze świata sztuki. Cały czas trwają zapisy do Akademii Sztuki, a szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 71 359 14 44 lub wysyłając wiadomość drogą mailową na adres: astwwroclaw@gmail.com.

Zgłoś uwagę