Uniwersytet Przyrodniczy kojarzy absolwentów z pracodawcami

Uniwersytet Przyrodniczy prowadzi portal internetowy, za pomocą którego studenci i absolwenci uczelni mogą znaleźć pracę. To także narzędzie badania kariery zawodowej osób z dyplomem uczelni.

  • Studenci i absolwenci Uniwersytetu Przyrodniczego dzięki platformie internetowej łatwiej znajdą pracę, fot. Tomasz Walków


Badanie losów swoich absolwentów już kilka lat temu nakazała uczelniom ówczesna minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka. Informacje dotyczące karier zawodowych miałyby być podstawą do wprowadzenia zmian w programie nauczania, jeśliby się okazało, że oczekiwania pracodawców nie przystają do umiejętności, z jakimi młodzi ludzie opuszczają uczelnie.

Uniwersytet Przyrodniczy już dwukrotnie zbierał informacje o losach zawodowych osób z dyplomami wrocławskiej uczelni. – Prawie połowa absolwentów z 2013 roku znalazła zatrudnienie w ciągu trzech miesięcy od zakończenia nauki, kolejne 15 procent podjęło pracę w ciągu pół roku od otrzymania dyplomu. Notabene w tym roczniku jeszcze w trakcie nauki pracowało już 30 procent studentów – informuje Jolanta Cianciara, rzeczniczka prasowa Uniwersytetu Przyrodniczego.

Przyrodniczy zbudował dodatkowe narzędzia wsparcia dla młodych ludzi szukających pracy. Dzięki finansowej dotacji Europejskiego Funduszu Społecznego realizuje program zatytułowany „PI – Monitoring losów absolwentów w kontekście dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy i wymogów rynku pracy”. Efektem jest portal z ofertami staży, praktyk pracy.

W serwisie pod adresem www.absolwent.up.wroc.pl znajdują się propozycje dla absolwentów, m.in. technologii żywności, architektury, budownictwa, weterynarii. Wśród nich są oferty potentatów branży spożywczej, np. koncernu Danone, Nutricia.
– To platforma do kontaktu, z której korzyści mają trzy strony – mówi dr inż. Magdalena Gawron, koordynator projektu. – Pierwsza to studenci, którzy zyskują szanse na staże, praktyki oraz stałą pracę. Druga strona to pracodawcy, którzy mogą znaleźć kompetentnych pracowników. Trzecim beneficjentem jest uczelnia. Dzięki temu narzędziu poznajemy oczekiwania pracodawców i możemy zdecydować, jak zmienić profil kształcenia, aby nasi absolwenci byli jak najlepiej przygotowani do rozpoczęcia pracy.

Z wiedzy na temat oczekiwań przedsiębiorców korzystać mogą sami studenci i absolwenci. W ofertach pracy często pojawiają się szczegółowe informacje na temat wymaganych umiejętności, przebytych kursów i uprawnień. – To sygnały dla osób, które jeszcze studiują, jak jeszcze lepiej wykorzystać okres nauki, zaliczyć dodatkowe kursy i szkolenia – mówi dr inż. Magdalena Gawron. – Nasz uniwersytet także proponuje studentom i absolwentom warsztaty, studia podyplomowe. Zależy nam, aby osoby z dyplomem Uniwersytetu Przyrodniczego były aktywne, stały się liderami w swoich specjalnościach, by zakładały swoje firmy.Zgłoś uwagę