Udogodnienia dla pieszych na Klecinie i Poświętnem

Wkrótce rozpoczną się remonty chodników na ul. Zabrodzkiej oraz Kamieńskiego. Pracom budowlanym zostanie poddany też skwer św. Jadwigi.

  • Przy osiedlowej świetlicy powstanie przejście dla pieszych

    Przy osiedlowej świetlicy powstanie przejście dla pieszych


Na ul. Zabrodzkiej na Klecinie zostanie przebudowany chodnik na odcinku od ul. Waflowej do Połabian. W planach jest rozebranie istniejącego chodnika i budowa nowego o szerokości 3 m i łącznej długości 460 m. Przy remoncie powstaną też trawniki.

Inwestycję należy zrealizować w terminie czterech miesięcy od daty podpisania umowy. Jest to zadanie z programu Inicjatyw Rad Osiedli, które na wniosek mieszkańców tworzą listę priorytetowych inwestycji na swoim terenie i dokonują wyboru, jakie będą realizowane z przydzielonej puli pieniędzy z miejskiego budżetu.

– Z tego programu powstało niedawno oświetlenie na Rędzinie: na ul. Wędkarzy, Szachistów, Piłkarzy, Hokeistów i Łyżwiarzy oraz trwa przebudowa na ul. Długopolskiej na Gaju. Mowa o kanalizacji sanitarnej i wodociągowej i odbudowę nawierzchni jezdni na odcinku 74 m – tłumaczy Ewa Mazur z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.

Z kolei na północy miasta - na ul. Kamieńskiego 256 - ZDiUM rozpoczyna prace nad realizacją zadania zgłoszonego we Wrocławskim Budżecie Obywatelskim 2018. Mowa o powstaniu przejścia dla pieszych między ul. Polanowicką i Starościńską.

W przetargu na realizację tego zadania złożono siedem ofert. – Wszystkie mieszczą się w zakładanym budżecie, wynoszącym nieco ponad 400 tys. zł. Rozszerzyliśmy zakres inwestycji i oprócz przejścia z azylem wybudujemy betonowy chodnik po stronie wschodniej oraz doświetlenie przejścia – wyjaśnia Mazur.

Zadanie jest podzielone na dwa etapy. W pierwszym powstanie przejście dla pieszych i chodnik. W drugim powstałe przejście zostanie doświetlone.

– Ulica Kamieńskiego jest drogą wylotową z miasta, stale panuje na niej duży ruch. Na wniosek mieszkańców Polanowic powstaje bezpieczne przejście dla pieszych przy budynku Kamieńskiego 256, w którym mieści się osiedlowa świetlica, nieopodal znajdują się też przystanki autobusowe oraz dom dziecka – dodaje Mazur.

Wyłoniony wykonawca będzie miał siedem miesięcy na realizację zadania do momentu podpisania umowy, co powinno nastąpić do końca marca.

Skwer z WBO

Kolejny projekt realizowany w ramach WBO 2018. U zbiegu ul. Jerzmanowskiej i A. Jasińskiej znajduje się skwer św. Jadwigi. Zieleniec ma przejść metamorfozę.

– Istniejąca zieleń zostanie poddana pielęgnacji i uzupełniona licznymi nasadzeniami. Pojawią się trawy, przetaczniki i laurowiśnie – łącznie blisko 700 nowych sadzonek. Umeblujemy skwerek, aby stał się atrakcyjnym miejscem wypoczynku: postawimy tam pięć ławek, kosze na śmieci oraz pięć latarń ledowych z pięknymi, stylizowanymi oprawami. Ścieżki wyłożymy kostką brukową – wylicza Mazur.

Koszt inwestycji wynosi 300 tys. zł. Od momentu podpisania umowy wykonawca będzie mieć trzy miesiące realizację zadania. To oznacza, że latem skwer będzie odnowiony.Zgłoś uwagę