Wybrano firmę, która zaprojektuje trasę tramwaju na Jagodno

Wrocławskie Inwestycje wybrały firmę, która ma stworzyć projekt trasy tramwajowej na Jagodno od ul. Świeradowskiej do pętli przy Kajdasza. Decyzja musi się jeszcze uprawomocnić. 

  • Pod budowanym właśnie nowym wiaduktem nad ul. Buforową ma przebiegać trasa tramwajowa.


Firma Biuro Projektów Dróg i Mostów BBKS Projekt złożyła najlepszą ofertę w przetargu na projekt trasy tramwajowej na Jagodno wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń.

Zadanie obejmuje stworzenie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę trasy tramwajowej na Jagodno. Tzn. na odcinku od włączenia w istniejące torowisko tramwajowe w ul. Bardzkiej do ul. Kajdasza, razem z pętlą tramwajową. Niewykluczone, że powstanie tam również parking typu park&ride.

Zamówienie dotyczy również uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, pozwolenia wodnoprawnego, konserwatorskiego.

Ze względu na brak obowiązującego planu zagospodarowania na północ od wiaduktu kolejowego, w zakresie zamówienia jest również uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Ponadto konieczne jest uzyskanie uzgodnień i opinii branżowych z PKP w związku z wbudowaniem w istniejący przejazd kategorii B torów tramwajowych. 

Na swtorzenie projektu i dokumentacji wykonawca będzie miał 14 miesięcy od momentu podpisania umowy. Zgłoś uwagę