5 firm chce zaprojektować trasę tramwaju na Jagodno

Wrocławskie Inwestycje niedawno ogłosiły przetarg na projekt trasy tramwajowej na Jagodno od ul. Świeradowskiej do pętli przy Kajdasza. Do postępowania zgłosiło się 5 firm. To bardzo wyczekiwana inwestycja na południu Wrocławia.

  • Pod budowanym właśnie nowym wiaduktem nad ul. Buforową ma przebiegać trasa tramwajowa.


Pięć firm chcę zaprojektować trasę tramwajową na Jagodno wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń. Oferty wahają się od ponad 800 tysięcy złotych do 2,5 miliona złotych. Najniższą złożyła firma Biuro Projektów Dróg i Mostów BBKS Projekt, kolejne Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu, WYG International z Warszawy, Multiconsult oraz konsorcjum firm: TPF Sp. z o.o. oraz TPF Getinsa Euroestudios. 

O wyborze zadecydują cena (60%), doświadczenie projektantów specjalności torowej (20%), w branży sieci trakcyjnych (10%) oraz w branży zabezpieczenie i sterowanie ruchem kolejowym (10%).

Zadanie obejmuje wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę trasy tramwajowej na Jagodno, tzn. na odcinku od włączenia w istniejące torowisko tramwajowe w ul. Bardzkiej do ul. Kajdasza, razem z pętlą tramwajową. Niewykluczone, że powstanie tam również parking typu park&ride.

Zamówienie dotyczy również uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, pozwolenia wodnoprawnego, konserwatorskiego oraz innych wymaganych przepisami. Ze względu na brak obowiązującego planu zagospodarowania na północ od wiaduktu kolejowego, w zakresie zamówienia jest również uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ponadto konieczne jest uzyskanie uzgodnień i opinii branżowych z PKP w związku z wbudowaniem w istniejący przejazd kategorii B torów tramwajowych. 

Na swtorzenie projektu i dokumentacji wykonawca będzie miał 14 miesięcy od momentu podpisania umoyw. 

Zgłoś uwagę