Jest przetarg na projekt trasy tramwaju na Jagodno

Wrocławskie Inwestycje ogłosiły właśnie przetarg na projekt trasy tramwajowej na Jagodno od ul. Świeradowskiej do pętli przy ul. Kajdasza. To bardzo wyczekiwana inwestycja na południu Wrocławia.

  • Pod budowanym właśnie nowym wiaduktem nad ul. Buforową ma przebiegać trasa tramwajowa.


Na stronie internetowej Spółki Wrocławskie Inwestycje pojawił się właśnie przetarg na zaprojektowanie trasy tramwajowej na Jagodno wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń.

Zadanie obejmuje wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę trasy tramwajowej na Jagodno, tzn. na odcinku od włączenia w istniejące torowisko tramwajowe w ul. Bardzkiej do ul. Kajdasza, razem z pętlą tramwajową. Niewykluczone, że powstanie tam również parking typu park&ride.

Zamówienie dotyczy również uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, pozwolenia wodnoprawnego, konserwatorskiego oraz innych wymaganych przepisami. Ze względu na brak obowiązującego planu zagospodarowania na północ od wiaduktu kolejowego, w zakresie zamówienia jest również uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ponadto konieczne jest uzyskanie uzgodnień i opinii branżowych z PKP w związku z wbudowaniem w istniejący przejazd kategorii B torów tramwajowych. 

Termin składania ofert mija 30 sierpnia. O wyborze zadecydują cena (60%), doświadczenie projektantów specjalności torowej (20%), w branży sieci trakcyjnych (10%) oraz w branży zabezpieczenie i sterowanie ruchem kolejowym (10%).

Na realizację zamówienia przeznaczono 14 miesięcy.

Zgłoś uwagę