19 stycznia – Święto Jordanu i wizyta przedstawicieli Lwowa

19 stycznia prawosławni i grekokatolicy obchodzą Święto Chrztu Pańskiego, czyli Święto Jordanu. Tym samym chrześcijanie obrządków wschodnich zakończą okres Bożego Narodzenia. W uroczystościach związanych ze Świętem Jordanu wezmą udział m.in. przedstawicieli Rady Miejskiej Lwowa. 

  • Święto Jordanu we Wrocławiu

    Święto Jordanu we Wrocławiu


W piątek, 19 stycznia z okazji Święta Jordanu odbędzie się uroczyste poświęcenie wody przez wrocławskich biskupów.

– 19 stycznia pójdziemy nad Odrę, gdzie będzie Wielkie Jordańskie Poświęcenie Wody. O godz. 10.00 będzie msza święta w naszej katedrze przy pl. Nankiera. Około godz. 11.15 pójdziemy w procesji na przystań Dunikowskiego, gdzie jest zejście po schodach nad Odrę – wylicza ks. Andrzej Michaliszyn, proboszcz parafii greckokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego we Wrocławiu.

Kościół greckokatolicki we Wrocławiu liczy ponad 1000 wiernych. Drugie tyle należy do parafii prawosławnych. Są to mieszkający we Wrocławiu Ukraińcy, Białorusini, Rosjanie, Gruzini i Łemkowie.

– Obecnie szacuje się że we Wrocławiu może mieszkać i pracować ok. 100 tys. obywateli Ukrainy. Część z nich to osoby niewierzące, ale są w tej grupie prawosławni i grekokatolicy. U nas bardzo zwiększyła się liczba uczestników niedzielnych liturgii – dodaje ks. Andrzej Michaliszyn.

Zobacz „Nieznany Wrocław - katedra prawosławna.”

Dni wolne dla pracowników różnych wyznań

Pracownicy wyznający wiarę inną niż katolicka mają prawo do dni wolnych od pracy w czasie swoich świąt religijnych – zasady, przepisy.

Wizyta przedstawicieli Rady Miejskiej Lwowa

W uroczystościach związanych ze Świętem Jordanu wezmą udział m.in. przedstawicieli Rady Miejskiej Lwowa, którzy przyjadą do stolicy Dolnego Śląska w ramach obchodów Roku Lwowa we Wrocławiu. Podczas dwudniowej wizyty(19-20 lutego) będą uczestniczyć w obchodach Dni Jedności Chrześcijan oraz w dorocznym koncercie organizowanym przez wrocławski oddział Związku Ukraińców w Polsce.

W trakcie wizyty lwowskich samorządowców odbędzie się wiele interesujących spotkań, podczas których omówione zostaną dotychczasowe działania oraz dalsza współpraca obu miast, m.in.:

  • 19 stycznia 2018, godz. 11:20 - Uroczyste Poświęcenie Wody przez biskupów Wrocławia, Święto Jordan, Bulwar Dunikowskiego
  • 20 stycznia 2018, godz. 15:00 - Koncert Radosne Kolędowanie, Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego
Radosne kolędowanie

Radosne kolędowanie

Koncert
Termin 20 stycznia 2018 15:00

Miejsce Aula Leopoldina

Zobacz

Doskonałą okazją do umocnienia więzów partnerskich łączących Lwów z Wrocławiem będzie spotkanie Jacka Ossowskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej Wroclawia z Anatolij Zabaryło, przewodniczącym Rady Miasta Lwowa.

Wrocław z wizytą we Lwowie

Promocja Wrocławia i umacnianie przyjaznych stosunków z mieszkańcami Ukrainy to główny cel obecności włodarzy stolicy Dolnego Śląska na VI Polsko-Ukraińskim Festiwalu Partnerstwa we Lwowie, który odbywał się tam od 8 do10 września 2017 r.

Zgłoś uwagę