Strategia Dialogu Międzykulturowego trafi do konsultacji społecznych

Rada Społeczna ds. Wrocławskiej Strategii Dialogu Międzykulturowego przy prezydencie Wrocławia podjęła właśnie decyzję, że zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami przekaże opracowany dokument Strategii do konsultacji społecznych z końcem listopada br. Uwagi i opinie wrocławian na temat powyższego będą zbierane do końca roku.  

  • Kolejne w tym roku posiedzenie Rady Społecznej ds. Strategii Dialogu Międzykulturowego otworzył prezydent Rafał Dutkiewicz, fot. mawi

  • O wynikach budowania strategii sprawozdawała członkini Rady Społecznej Anna Szarycz, fot. mawi


Kolejne w tym roku posiedzenie Rady ds. Wrocławskiej Strategii Dialogu Międzykulturowego, która ukonstytuowała się w styczniu br. pod przewodnictwem Anny Szarycz, odbyło się 13 listopada. Członkowie Rady zapoznali się z raportem na temat wszystkich działań, do których doszło na przestrzeni 2017 r., związanych z budowaniem strategii. Za ich koordynację odpowiadają Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego oraz Fundacja Dom Pokoju.

Przypomnijmy, że za główne cztery cele strategiczne uznano w powstającym dokumencie edukację, bezpieczeństwo, integrację i współpracę. Każdemu z nich przypisano również cele operacyjne, a w działania dotyczące ich wszystkich starano się zaangażować jak najszerszą reprezentację wrocławskich społeczności. 

Czytaj o etapach prac nad Wrocławską Strategią Dialogu Międzykulturowego

Podczas dyskusji członkowie Rady mówili przede wszystkim o priorytetowych obecnie – także w obliczu dzisiejszej sytuacji społeczno-politycznej w kraju – dwóch celach strategii, czyli bezpieczeństwie i integracji. Za ważne uznano także nie tyle liczbowe, ile niejako misyjne skutki wprowadzenia Strategii Dialogu Międzykulturowego w życie naszego miasta, prowadzące do poszerzania i utrwalania świadomości, że wszyscy żyjemy w określonej wspólnocie, a każdej osobie, która wchodzi w jej skład, lub na jakiś czas do niej dołącza, należy się godne i równe traktowanie. Niezależne od pozycji społecznej, światopoglądu, pochodzenia czy religijnego wyznania.

Wrocław od dawna mianuje się miastem tolerancyjnym i otwartym i taki wizerunek chce i powinien utrzymywać. Jak widać na jeszcze zbyt wielu przykładach z życia codziennego, nie jest to łatwe zadanie do przeprowadzenia, chociaż nie niemożliwe. Między innymi o to, czy w dążeniu do „doskonałości” może, i w jakim stopniu, pomóc właśnie wypracowywana Strategia Dialogu Międzykulturowego, będą pytani wrocławianie podczas zbliżających się konsultacji społecznych. Odpowiadający za stworzenie dokumentu podkreślają jednocześnie, że założone na najbliższe pięć lat do realizacji cele nie są „tematem zamkniętym”. W każdym czasie można bowiem włączać się do Strategii z nowymi pomysłami, rozwiązaniami. Do czego wszystkich gorąco zachęcamy.    

Zgłoś uwagę