Wrocław. Europejska Stolica Kultury

Startuje Program Rezydencji Artystycznych ESK 2016

Mają tworzyć i wzmacniać więzi kulturalne, wzajemnie się inspirować, wymieniać pomysły i tworzyć wspólne projekty. Temu ma służyć program rezydencji artystycznych dla artystów z Wrocławia i Dolnego Śląska.

  • San Sebastian


Program organizuje i finansuje ESK 2016. Artyści, którzy zakwalifikują się do programu rezydencji otrzymają dofinansowanie na realizację swojego pomysłu, pokryte zostaną też koszty ich pobytu w San Sebastián. Rezydencje Artystyczne są elementem programu Wrocławia – Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

W ramach programu Biuro ESK 2016 oferuje artystom z Wrocławia i Dolnego Śląska możliwość odkrycia San Sebastián oraz realizowania w tym mieście swoich autorskich projektów inspirowanych hiszpańską i baskijską ESK. W naborze mogą wziąć udział trzyosobowe grupy. Program Rezydencji Artystycznych nie określa jakie dziedziny sztuki mogą się stać narzędziem artystycznej ekspresji, projekt może mieć charakter interdyscyplinarny.

Rezydencja polskich artystów w San Sebastián  potrwa 21 dni. Dokładne daty wyjazdu będą określone po uzgodnieniu z artystami, ale przewiduje się, że pobyt w Kraju Basków odbędzie się na przełomie października i listopada 2014. W ramach programu zostaną pokryte koszty przelotu (Wrocław-Bilbao-Wrocław) i zakwaterowania w San Sebastián, a także zostaną zapewnione diety (30 euro/dziennie) oraz 1000 euro na realizację projektu (na narzędzia, materiały, itp.).

Wnioski można składać (osobiście lub pocztą) do 31 sierpnia 2014 w Biurze Europejskiej Stolicy Kultury 2016, które mieście się przy ul. Komuny Paryskiej 39-41, 50-451 Wrocław.

Trzy grupy kandydatów na artystów-rezydentów zostaną wyłonione 19 września 2014 roku i wezmą udział w dalszych rozmowach, po których komisja oceniająca wybierze zwycięzcę. Wyniki zostaną ogłoszone do 25 września 2014 roku.

Projekt może być realizowany w ramach jednej dziedziny sztuki lub w kilku dziedzinach jednocześnie.

Regulamin programu wraz z wnioskiem i szczegółowymi informacjami dot. programu znajduje się na stronie:  www.wroclaw2016.pl/rezydencje

akZgłoś uwagę