Światowe Igrzyska Sportowe 2017

Sporty na zaproszenie

Wrocław zaprasza sport


Dwadzieścia dyscyplin walczy o status „sportu na zaproszenie” w Światowych Igrzyskach Sportowych The World Games 2017 we Wrocławiu

Wrocław, zgodnie z umową z przyznającym prawa do organizacji stowarzyszeniem International World Games Association (IWGA), może przedstawić nawet pięć dyscyplin, które podczas igrzysk będą miały status „sportów na zaproszenie”.  Może w nich wystartować nawet 800 zawodników,  którzy zostaną przyjęci na takich samych zasadach, jak zawodnicy w ramach oficjalnego programu igrzysk. Wyniki rywalizacji „sportów na zaproszenie” nie będą liczyły się do końcowej klasyfikacji medalowej państw.
„Sporty na zaproszenie” proponują miasta gospodarze. Najczęściej są to popularne w skali regionu i kraju dyscypliny, które przyciągają widzów. Często są sportową wizytówką miasta.

W ostatnich dwóch latach (od etapu  przygotowania aplikacji aż do dziś) kolejne związki i kluby składają wnioski o dołączenie ich dyscypliny do Światowych Igrzysk Sportowych jako „sport na zaproszenie”.  Komitet organizacyjny przygotował szczegółowy kwestionariusz , w którym przedstawiane są zagadnienia mające wpływ na ostateczny wybór, tj. popularność dyscypliny, jej uprawianie we Wrocławiu i regionie, wyniki sportowe reprezentantów Polski, deklarowane zaangażowanie organizacyjne, rzeczowe i finansowe wnioskującego czy możliwość pozyskania sponsorów i sprzedaży praw medialnych z zawodów w danej konkurencji. Warunkiem jest również spełnienie wymagań IWGA, tj. zasad antydopingowych czy członkostwo w SportAccord (stowarzyszeniu, które gromadzi wszystkie olimpijskie i nieolimpijskie międzynarodowe federacje sportowe) oraz nieobecność dyscypliny w programie igrzysk olimpijskich.Wnioski są obecnie analizowane.

W aplikacji Wrocławia w momencie starania się miasta o organizację TWG 2017 zostały zaproponowane następujące dyscypliny jako „sporty na zaproszenie”:

•    żużel
•    jeździectwo - powożenie
•    kickboxing
•    futsal
•    futbol amerykański
•    ergometry wioślarskie
•    ringo
•    karate tradycyjne
•    strzelanie-pistolet dynamiczny
•    tchoukball
•    szybownictwo
•    strzelanie historyczne
•    taekwondo
•    baseball
•    kudo
•    minigolf
•    MMA amatorskie
•    sporty balonowe
•    szachy
•    kręgle 9-pionowe

O uzyskanie statusu “sportu na zaproszenie” starały się również federacje unihokeja, muaythai oraz lacrosse. Dyscypliny te zostały przyjęte do IWGA i tym samym nie mogą już ubiegać się o zaproszenie na TWG 2017. Nie znaczy to jednak, że automatycznie dołączają do program igrzysk we Wrocławiu.

W wybór dyscyplin będą zaangażowani organizatorzy (miasto), wspierające przedsięwzięcie Ministerstwo Sportu i Turystyki i mieszkańcy. Ostatecznie to IWGA zatwierdzi wskazane przez miasto gospodarza dyscypliny.Zgłoś uwagę