Kolejna bitwa Wrocławia ze smogiem

Obowiązek mycia kół samochodów przed wyjazdem z budowy, polewaczki na wrocławskich ulicach i przekonywanie mieszkańców do wymiany pieców – to kolejne etapy walki o czystość powietrza we Wrocławiu. Opowiedzieli o nich na konferencji prasowej przedstawiciele magistratu i wrocławskich służb.


– Aby móc dobrze walczyć ze smogiem, poprosiliśmy jednego z najwybitniejszych specjalistów w tej dziedzinie, aby przeprowadził analizę ilościową i jakościową zanieczyszczeń powietrza we Wrocławiu – powiedział na rozpoczęcie konferencji Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia. Prof. Jerzy Zwoździak z Politechniki Wrocławskiej zaprezentował najistotniejsze kwestie w tym temacie. – Wiemy, że przyczyny przekroczeń leżą głównie po stronie struktury ogrzewania –  to aż 62 proc. W mniejszym stopniu są one związane z komunikacją – 24 proc. i przemysłem – 12 proc. Dlatego najpierw trzeba ograniczyć niską emisję z indywidualnego ogrzewania węglowego na terenie miasta – mówił prof. Zwoździak.

Całość opracowania dostępna jest w prezentacji: Ograniczanie niskiej emisji z indywidualnego ogrzewania węglowego na terenie Wrocławia w latach 2016 – 2020. DIAGNOZA I WSTĘPNE WYNIKI

– W dyskusjach ekologicznych stwierdzono, że „tak dalej być nie może”. Obecnie pyta się „jak dalej można postępować i jak powinno się działać” – dodał prof. Jerzy Zwoździak. Na to pytanie odpowiadali przedstawiciele władz Wrocławia.

Kawka i nie tylko

– Chcemy po pierwsze skierować nasze działa dotyczące programu „Kawka” w te części miasta, gdzie jest największy problem z zanieczyszczonym powietrzem oraz tam, gdzie w naszym zasobie komunalnym jest najwięcej mieszkań ogrzewanych piecem węglowym – mówi Wojciech Adamski, wiceprezydent Wrocławia. Tak wygląda struktura ogrzewania budynków z mieszkaniami komunalnymi.

(kliknij na mapę, aby powiększyć)

(kliknij na mapę, aby powiększyć)

Na podstawie mapy pracownicy ZZK, wraz z zarządcami, będą odwiedzać mieszkańców i namawiać na wymianę pieców. Pomogą też wypenić dokumenty. Do wymiany jest łącznie ok. 30 tys. „złych pieców”, z czego około 23 tys. w zasobie komunalnym. W ciągu 5 lat planowana jest wymiana pieców w budynkach zasobu komunalnego.

Kolejnym działaniem jest dalsza kontrola pojazdów. Policja i ITD będą nadal sprawdzać stan samochodów jeżdżących po Wrocławiu. – Niestety ok 20 proc. pojazdów nie spełnia wymogów co do spali, ale te 20 proc. przyczynia się do 80 proc. zanieczyszczeń – wylicza prezydent Rafał Dutkiewicz. – Wyeliminowanie tych, którzy przekraczają normy, wpłynie pozytywnie na jakość powietrza – dodaje.

Trzecim elementem walki o czyste powietrze jest dodanie do pozwoleń na budowę wpisu o ograniczaniu zapylenia. – Chcemy, aby samochody ciężarowe wyjeżdżające z terenu budowy były myte. To jest nowość i pewnie będzie wymagało jakiegoś czasu, aby się tego nauczyć – podkreśla prezydent.

Kolejną nowością będzie powrót polewaczek na ulice Wrocławia. Prawdopodobnie już w październiku MPWiK będzie w ten sposób redukować ilość osiadającego pyłu na jezdni. Wkrótce zostanie ogłoszny przetarg na zakup takich pojazdów.

Wśród działań informacyjnych Wojciech Adamski wspomniał o informowaniu mieszkańców o jakości powietrza. – W Barbarze uruchomiliśmy dwa ekrany, na których jest wyświetlana aktualna informacja o jakości powietrza. Ponadto do wrocławskich szkół, przedszkoli i żłobków trafiła już informacja od Wydziału Edukacji, by dyrektorzy placówek zapoznawali się z komunikatami dotyczącymi monitoringu jakości powietrza na stronie www.wroclaw.pl.

Prezydent Rafał Dutkiewicz zapowiedział także, że po wakacjach przedstawi kolejny projekt jak rozwinąć transport zbiorowy we Wrocławiu.
- Trzeba pamiętać, że nie jesteśmy wyspą, tylko częścią Dolnego Śląska i częścią Polski, dlatego chcę się spotkać z ministrem ochrony środowiska, by do walki ze smogiem włączyło się też państwo, z dużymi środkami i metodami prawnymi – zapowiedział prezydent. Wśród proponowanych regulacji centralnych może być np. ograniczenie wjazdu do ścisłych centrów miast samochodów niespełniających norm dotyczących spalin.

Zgłoś uwagę