Seniorzy zwiedzają z Senioralnym Funduszem Wyjazdowym

Senioralny Fundusz Wyjazdowy został uruchomiony w lutym 2019 r. Jest to dofinansowanie w wysokości 5 tys. zł, m.in. na zorganizowanie wyjazdów czy wycieczek dla seniorów w wieku 60+. Do tej pory z funduszu zorganizowano 46 wyjazdów.

  • fot. twitter.com/SutrykJacek


Działania w formie wyjazdów rekreacyjnych są nowym pomysłem na aktywizację środowiska seniorów we Wrocławiu.

Fundusz Senioralny dla rad osiedli

Z programu korzystają rady osiedli, które złożyły odpowiedni wniosek do Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. Jednodniowe wycieczki dla seniorów powyżej 60 r.ż.  mogą być krajowe albo za granicę, do miejsc istotnych kulturowo i historycznie. W jednym wyjeździe musi wziąć udział minimum 25 uczestników.

Wyjazdy mieć też integracyjno-edukacyjny charakter, a organizatorzy zobowiązani są do „sprawozdania” z wyjazdu, np. w formie przeprowadzenia prelekcji. W I półroczu tego roku dofinansowano 46 projektów na łączną kwotę 205 000 zł. 

Wsparcie dla NGO

Z dofinansowania na wyjazdy korzystają również organizacje pozarządowe. Do końca czerwca zrealizowano jedną wycieczkę dla 125 osób. W drugim półroczu z wyjazdów skorzysta 270 seniorów podczas 8 wycieczek. Dofinansowanie otrzymało 10 organizacji pozarządowych na kwotę 40 000 zł.

Szczegóły programu na stronie Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego Zgłoś uwagę