zielony KLIN południa

zielony KLIN południa

Zielony teren na południu Wrocławia, tzw. Klin Wojszycki, ma szansę stać się miejscem aktywnego wypoczynku mieszkańców i mieszkanek naszego miasta. Włącz się w konsultacje i zaprojektuj z nami tę przestrzeń!

Zielony KLIN południa Wrocławia obejmuje obszar o łącznej powierzchni ponad 63 ha. Rozciąga się na styku dwóch wrocławskich osiedli: Wojszyc i Jagodna, pomiędzy ul. Buforową a Smardzowską. To jeden z największych terenów użytkowanych obecnie rolniczo, będący własnością Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Miasto, zainspirowane działaniami mieszkańców i rad osiedli, rozpoczęło starania o pozyskanie tych terenów dla potrzeb utworzenia zielonego klina na południu Wrocławia. Obowiązujące przepisy dopuszczają nieodpłatne przekazanie gminie działek na własność. Muszą być jednak przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego bądź studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na realizację inwestycji m.in. w zakresie edukacji publicznej, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, kultury i kultury fizycznej. Do wniosku o przejęcie konieczne jest także dołączenie koncepcji zagospodarowania terenu, terminu realizacji inwestycji oraz źródeł jej finansowania. Warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości jest uzyskanie zgody Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Ministra Rolnictwa.

Teren o cennych walorach przyrodniczych

Zielony KLIN południa to szczególny obszar w przestrzeni miasta. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia włączony został w strefę zieleni dominującej, obejmującej obszary kluczowe z punktu widzenia ochrony wartości przyrodniczych, ochrony korytarzy ekologicznych i bioróżnorodności miasta. Klin południa jest również jednym z najistotniejszych otwartych obszarów, które umożliwiają przewietrzanie miasta. Przez nie bowiem czyste powietrze z obrzeży napływa do centrum. Nie powinien być więc zabudowywany, a powinien stanowić miejsce obserwowania przyrody oraz wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców pobliskich osiedli. Bieganie w otoczeniu łąk kwietnych pełnych maków, chabrów czy złocieni, ścieżka zdrowia usytuowana pośród szumu traw, a może wiklinowy plac zabaw i zielone szałasy?

Spotkanie konsultacyjne

Bądź na spotkaniu konsultacyjnym – 31 maja o godz. 17:30 w Klubie Mieszkańca Wspólnoty Mieszkaniowej “Komedy” przy ul. Komedy 6 lub 11 czerwca o godz. 17.30 w siedzibie Rady Osiedla Wojszyce przy ul. Pawiej 20B. Ponadto przekaż swoją opinię poprzez formularz, który będzie dostępny aż do 16 czerwca.

Konsultacje realizowane są przez Fundację na Rzecz Studiów Europejskich w ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków Gminy Wrocław.

Podpowiedz, jak powinien być zagospodarowany ten teren. Stwórzmy razem przestrzeń dla uprawiania sportu i rekreacji, która dodatkowo może pomóc zintegrować lokalną społeczność. Zgłoś swoją opinię!

Uwaga! Ten temat doczekał się II etapu konsultacji.

Zielony teren na południu Wrocławia ma szansę stać się miejscem aktywnego wypoczynku mieszkańców pobliskich osiedli. Sprawdź, jakie pomysły na tę przestrzeń mają mieszkańcy i architekci, i wypowiedz się w tym temacie. Trwają konsultacje dwóch wariantów koncepcji zagospodarowania terenu Klina Wojszyckiego. 

 

Galeria

Kliknij na zdjęcie aby powiększyć

Więcej aktualności