Zakończyliśmy spotkania konsultacyjne WBO 2017

Za nami 14 spotkań, po jednym w każdym rejonie. W ich trakcie omówiliśmy 122 projekty z 92 liderami!

W czerwcu spotkaliśmy się z liderami projektów Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, aby omówić wynik pierwszej weryfikacji. Wraz z przedstawicielami jednostek miejskich omawialiśmy szczegóły projektów, możliwości ich modyfikacji.

W spotkaniach ogółem wzięło udział 113 osób. Wśród nich przeważali liderzy, których łącznie było 92. Co piąty lider skorzystał z możliwości porozmawia o swoim projekcie lub projektach. Tych ostatnich omówiliśmy w sumie 122, a więc co szósty pomysł, ze zgłoszonych w tym roku.

Spośród kwestii omawianych podczas spotkań, najczęściej pojawiały się pytania o szacunek kosztów oraz zakwestionowaną z jakiegoś powodu lokalizację. Często okazywało się, że uwagi urzędu wynikają tylko z niezrozumienia intencji lidera i są łatwe do poprawy. Mieszkańcy pytali też, jak można łączyć projekty i zastanawiali się nad strategią zbierania głosów.

Ponadto 28 czerwca odbyło się dodatkowe spotkanie na osiedlu Jerzmanowo. Inicjatorami spotkania byli mieszkańcy osiedla, którzy brali udział w Laboratoriach Obywatelskich przeprowadzonych przez Biuro ds. Partycypacji Społecznej w styczniu br. W spotkaniu uczestniczyło 10 mieszkańców oraz przedstawiciele Rady Osiedla. Celem spotkania było podsumowanie wypracowanych w ramach LO potrzeb osiedla oraz ustalenie priorytetów dla rozwoju osiedla Jerzmanowo. Omówiono także projekty zgłoszone w ramach tegorocznej edycji WBO oraz harmonogram działań. Mieszkańcy zdecydowali, które projekty będą promować podczas głosowania oraz dyskutowali nad tym, jakie formy promocji okażą się najskuteczniejszymi na ich osiedlu.

Dyskusja z liderami trwa do 7 lipca. Do tego dnia czekamy na poprawione projekty. Następnie zostaną one poddane kolejnej weryfikacji i pod koniec sierpnia opublikujemy listę projektów zweryfikowanych. W pierwszym tygodniu września liderzy będą mieli jeszcze czas na wycofanie projektu lub połączenie go z innym. Głosowanie rozpoczniemy w połowie września.