Wrocławska szkoła bez nienawiści – warsztaty dla rodziców

fot. pixabay

Stowarzyszenie Różnorodności Społecznej UP-DATE i Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zapraszają na bezpłatne warsztaty antydyskryminacyjne. Projekt skierowany jest do rodziców i opiekunów prawnych uczniów wrocławskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zapisy trwają do 11 października 2020.

W programie warsztatów znalazły się zagadnienia takie jak sposoby przeciwdziałania dyskryminacji i mowie nienawiści, rozpoznawanie fake newsów, zasady odpowiedzialnego komunikowania się w internecie, czy granice wolności słowa. Uczestnicy zapoznają się także z mechanizmami powstawania i funkcjonowania stereotypów oraz uprzedzeń. Dowiedzą się również, jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o dyskryminacji i mowie nienawiści.

Warsztaty są nieodpłatne i odbędą się w dniach 17-18 października (sobota i niedziela) 2020, w godzinach 9.00-16.00. Zgłoszenia chęci udziału można przesyłać za pomocą formularza internetowego. Liczba miejsc jest ograniczona.

Zajęcia organizowane są w ramach projektu „Wrocławska szkoła bez nienawiści” współfinansowanego z budżetu Gminy Wrocław. W ubiegłym roku w warsztatach brali udział nauczyciele wrocławskich szkół, w tym roku z treningu antydyskryminacyjnego skorzystać mogą rodzice uczniów.