WBO'19. Ewaluacja

WBO'19. Ewaluacja

Konsultacje edycji 2019 Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wrocławski Budżet Obywatelski to nie tylko głosowanie i realizacja projektów. To cały proces angażujący lokalną społeczność. Jest w nim miejsce na dyskusje, organizowanie się, a także ewaluację. Ten ostatni element jest szczególnie ważny, gdyż pozwala dostosowywać Budżet Obywatelski do potrzeb i oczekiwań wrocławianek i wrocławian.

Rok po budżecie obywatelskim w ustawie

W styczniu 2018 r. weszły w życie zmiany w ustawie o samorządzie gminnym. Zobligowały one nas do przyjęcia przez Radę Miejską Wrocławia uchwały dostosowującej WBO do wymagań ustawowych. Edycja 2019 była pierwszą, podczas której można było zaobserwować konsekwencje tych zmian. Czy były to zmiany na gorsze czy lepsze? Czy spełniły się obawy liderów, a może udało się ich uniknąć? Zapraszamy do dyskusji!

Co będziemy konsultować

Ewaluacja będzie dotyczyć zmian, które można zastosować w krótkiej i dłuższej perspektywie. Te pierwsze dotyczą zasad, które nie są zapisane w Uchwale. Ich modyfikacja może się odbyć poprzez decyzje Prezydenta, a zatem mogą zostać wdrożone już od edycji 2020.

Niektóre warunki przeprowadzania Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego są jednak określone w uchwale Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 o budżecie obywatelskim. Podczas konsultacji zbierzemy opinie również i w tym zakresie. Trzeba jednak pamiętać, że ewentualne zmiany muszą zostać zaakceptowane przez Radę Miejską. Oznacza to, że mogą one zostać wprowadzone dopiero od edycji 2021 i po uzyskaniu aprobaty miejskich radnych. Nie będą natomiast dyskutowane sprawy, które zależą od ustawy o samorządzie gminnym.

Podczas konsultacji jesteśmy otwarci na wszelkie, mieszczące się w wyżej wymienionych ramach opinie. Chcielibyśmy jednak skoncentrować się na następujących zagadnieniach:

  1. Co zadziałało po tegorocznych zmianach, a co nie?
  2. Głosowanie: Głosy papierowe a elektroniczne. Jak zachęcać niegłosujących dotychczas? Głosowanie nieletnich (do 18 roku życia).
  3. Podział kwoty 25 mln na projekty osiedlowe (9 mln) i ponadosiedlowe (16 mln) – czy należy go utrzymać?
  4. Liderzy: Jak pozyskiwać nowych? Jak wspierać przed, w trakcie i po głosowaniu?

 

Bądź na spotkaniu warsztatowym, które odbędzie się 16 listopada od 10.00 do 14.00 w Hotelu Tumskim (Wyspa Słodowa 10, Barka Tumska). Przed nim prosimy o opinie przekazane za pośrednictwem formularza elektronicznego, które pomogą nam zaplanować to spotkanie. Formularz będzie otwarty do 13 listopada.

 

Konsultacje realizowane są przez Fundację na Rzecz Studiów Europejskich w ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków Gminy Wrocław.

Więcej aktualności