Ewaluacja WBO 2019

Zapoznaj się z raportem z konsultacji.

14 stycznia rusza nabór projektów do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. To kolejna szansa na zmianę miasta. Poznajcie zasady tegorocznej edycji, przyjdźcie na spotkania informacyjne. Pomysły na nowe inwestycje zgłosicie do 11 lutego.

Ewaluacja WBO 2019

Podczas  ewaluacji edycji 2019, która miała miejsce w listopadzie, pojawiły się postulaty wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Postulaty te można podzielić na 3 grupy. Do pierwszej należą te, których wprowadzenie wymagałoby zmian w przepisach rangi ustawowej, co leży poza kompetencjami Gminy Wrocław. Druga grupa to rekomendacje, których wprowadzenie wymaga zmiany uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Z względu na długotrwałość procesu przyjmowania uchwał, ewentualne dokonanie tych zmian byłoby  możliwe dopiero od edycji 2021. Wreszcie do trzeciej grupy należą postulaty, które mogą być wdrażane bez konieczności dokonywania zmian w przepisach. Są to m.in.

  • kwestie związane z promocją (dzieci, seniorzy, pomoc dla Liderów);
  • upowszechnienia głosowania (dodatkowe punkty, gdzie można głosować);
  • zwiększenia lilości kodów SMS (aby zagłosować nie 3 a 5 razy  z jednego numeru telefonu).

Które zmiany zostaną wprowadzone oraz dużo więcej na temat przebiegu dyskusji przedstawiamy w raporcie, który podsumuje konsultacje edycji 2019 WBO.

Raport do pobrania poniżej.

Do pobrania