wroclaw.pl strona główna Wrocław Rozmawia - partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

10°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: brak pomiaru

brak danych z GIOŚ

wroclaw.pl strona główna
  1. wroclaw.pl
  2. Wrocław Rozmawia
  3. Zgłaszajcie projekty do WBO 2022
WBO 2022, nabór projektów, grafika ilustracyjna Wrocław Rozmawia
WBO 2022, nabór projektów, grafika ilustracyjna

Od 17 stycznia do 14 lutego 2022 trwa nabór projektów do 10. edycji Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Zgłoś swój projekt. Dobre pomysły zmieniają Wrocław. Odmieniajcie podwórka, osiedla, swoje miasto. Głosowanie odbędzie się w dniach 23 września – 10 października.

Każdy mieszkaniec Wrocławia może zgłosić dowolną liczbę projektów. Aby zgłosić projekt nie jest potrzebne zameldowanie we Wrocławiu. Mieszkaniec Wrocławia, który złożył projekt do WBO jest jego Liderem. Lider określa wartość projektu oraz czy jest to projekt osiedlowy czy ponadosiedlowy.

Projekty należy składać na formularzu dostępnym na wroclaw.pl/wbo, papierowo lub elektronicznie. Do projektu musi być dołączona lista podpisów przynajmniej 2 mieszkańców popierających projekt, wśród nich może być również podpis Lidera. (Zobacz: dokumenty do pobrania.)

Zgłoś projekt tutaj. Kliknij!

WBO 2022 zgłoś projekt

Zobacz również: Jak zgłosić projekt przez internet – tutorial [wideo]

Zobacz również: Narzędziownik lidera projektu WBO

W jaki sposób dzielone są pieniądze?

Wartość projektów WBO 2022 to 30 mln złotych, z czego 21 mln zł zostanie przeznaczone na realizację projektów ponadosiedlowych, zaś 9 mln zł - projektów osiedlowych.

budżet WBO 2022

Projekt osiedlowy to projekt, którego oddziaływanie obejmuje jedno osiedle. Jego maksymalna wartość to 1 mln zł. Projekt ponadosiedlowy to projekt, którego oddziaływanie wykracza poza obszar jednego osiedla. Jego maksymalna wartość to 3 mln zł.

WBO 2022 rodzaje projektów

O tym, czy projekt jest osiedlowy czy ponadosiedlowy decyduje Lider, określając zasięg jego oddziaływania i wartość.

Вроцлавський громадянський бюджет – набір проектів розпочнеться 17 січня

Kalendarz WBO 2022

Złożone projekty będą oceniane, a wyniki publikowane na wroclaw.pl/wbo.

Tylko projekty pozytywnie ocenione zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców. W czasie oceny przeprowadzane są konsultacje projektów. W tym czasie Lider może wprowadzić zmiany do zgłoszonego przez siebie projektu.

WBO 2022: call for projects starts on 17th January

Lider może w każdym czasie (tj. od złożenia projektu do 4 dni od opublikowania listy projektów ocenionych pozytywnie po rozpatrzeniu odwołań) wycofać złożony przez siebie projekt. W przypadku negatywnego wyniku drugiej oceny, Lider może złożyć odwołanie do Prezydenta Wrocławia w terminie 7 dni od dnia jej publikacji.

kalendarz WBO 2022

Zobacz również: Zasady WBO 2022

Głosowanie odbędzie się w dniach 23 września – 10 października. Jest ono bezpośrednie. Prawo głosu ma każdy mieszkaniec Wrocławia niezależnie od wieku. Aby głosować nie jest potrzebne zameldowanie we Wrocławiu. Głosowanie odbywa się elektronicznie (wroclaw.pl/wbo) i papierowo.

Każdy mieszkaniec Wrocławia ma jeden głos, w ramach którego może wybrać maksymalnie jeden projekt osiedlowy i jeden ponadosiedlowy. Aby projekt został wybrany, musi zostać oddanych na niego co najmniej 100 ważnych głosów. Wyniki głosowania zostaną opublikowane na wroclaw.pl/wbo oraz w BIP.

Do realizacji wybierane będą projekty, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków w ramach projektów osiedlowych (9 mln zł) i ponadosiedlowych (21 mln zł).

Szkoła Liderów WBO 2022

Jeśli chcecie wzmocnić kompetencje i zdobyć wiedzę pomocną w planowaniu i realizacji projektów w ramach WBO – weźcie udział w bezpłatnych spotkaniach Szkoły Liderów WBO. Szczegóły znajdziecie tutaj - w wydarzeniu na Facebooku.

Ważne: w projektach WBO obowiązują zasady projektowania uniwersalnego

Projektowanie uniwersalne jest jednym z wymogów formalnych dla projektów zgłaszanych do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Dowiedz się, na co zwrócić uwagę: 

Na czym polega projektowanie uniwersalne?

Dowiedz się więcej o WBO 2022

Zasady

Pytania i odpowiedzi

Terminarz

Dokumenty do pobrania

Zobacz jakie projekty zostały zgłoszone w zeszłym roku

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl