Terminarz WBO 2022

rys. ARAW

Tak wygląda kalendarz i proces kolejnych działań w ramach WBO 2022.

Kalendarz WBO 2022

  • składanie projektów: 17.01 - 14.02.2022;
  • pierwszy etap oceny projektów: 17.01 - 31.05.2022;
  • publikacja wyników pierwszej oceny projektów: 01.06.2022;
  • konsultacje projektów: 01.06 - 04.07.2022;
  • drugi etap oceny projektów: 05.07 - 22.08.2022;
  • publikacja wyników drugiej oceny projektów: 23.08.2022;
  • możliwość składania odwołań: 23.08 – 30.08.2022;
  • publikacja listy projektów ocenionych pozytywnie po odwołaniach: niezwłocznie po rozpatrzeniu wszystkich ewentualnych odwołań;
  • publikacja ostatecznej listy projektów pod głosowanie: po upływie czwartego dnia od publikacji listy projektów ocenionych pozytywnie po odwołaniach;
  • głosowanie na projekty WBO 2022: 23.09 - 10.10.2022.