Wakacyjna AktywAKCJA - granty dla NGO na zajęcia dla dzieci i młodzieży

Rusza Program „Wakacyjna AktywAKCJA” Fundacji PFR. Lokalne organizacje społeczne mogą wnioskować o granty finansowe na wakacyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży. Wnioski o grant składać można do 21 czerwca.

Na realizowany przez Fundację Polskiego Funduszu Rozwoju program, przeznaczono łącznie 250 tys. złotych. Maksymalna wysokość pojedynczego grantu to 5 tys. złotych. W zgłaszanych projektach liczy się pomysł oraz dostępność dla różnych grup odbiorców. Działania opisane we wnioskach powinny zawierać ofertę aktywności sportowo-edukacyjnych, skierowanych do dzieci i młodzieży na czas wakacji, czyli w okresie lipiec i sierpień 2021 r.

− Do udziału zapraszamy organizacje z całej Polski, które z myślą o potrzebach dzieci i młodzieży, przygotują najciekawsze pomysły, w których młodzi uczestnicy będą mogli wziąć udział bezpłatnie – mówi Magdalena Grzankowska, Prezes Fundacji PFR.

Kto może złożyć wniosek o grant

Wnioski o grant mogą składać szkoły podstawowe, stowarzyszenia, fundacje, organizacje pozarządowe, domy dziecka, rodzinne domy dziecka, świetlice szkolne, świetlice środowiskowe, kościelne jednostki organizacyjne, biblioteki, kluby sportowe, domy kultury, placówki oświatowe i opiekuńcze, koła gospodyń wiejskich, ośrodki socjoterapii i ośrodki wychowawcze.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru najciekawszych Projektów będą obejmowały atrakcyjność formy i programu dla uczestników, a dodatkowe punkty można zdobyć za skierowanie oferty do dzieci i młodzieży z trudniejszych środowisk i mniejszych miejscowości, a także wartość edukacyjną projektu, czyli poziom merytoryczny przekazywanych uczestnikom treści dydaktycznych.

Wnioski o przyznanie grantu można składać za pomocą formularza dostępnego na stronie Fundacji PFR