Trwają zapisy na spotkania konsultacyjne dot. projektów Kolej+

Redakcja www.wroclaw.pl

5 oraz 6 października zaplanowano spotkania konsultacyjne dla mieszkańców w związku z projektami realizowanymi w ramach programu Kolej+. Pierwsze dotyczy budowy drugiego toru i kolejnych przystanków na odcinku z Wrocławia do Kobierzyc, drugie m.in. odbudowy stacji Wrocław Świebodzki. Oba zostaną przeprowadzone w formie zdalnej, trwają zapisy na spotkania.

Spotkania dotyczą projektów planowanych do realizacji w ramach „Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2028 roku”.

Budowa drugiego toru i kolejnych przystanków na odcinku Wrocław – Kobierzyce

Dobiegająca końca modernizacja linii kolejowej nr 285 Wrocław – Kobierzyce – Świdnica (pociągi pasażerskie powrócą na nią w grudniu 2021 r.) to pierwszy etap prac na tej trasie. W związku ze spodziewanym wzrostem jej znaczenia w ruchu aglomeracyjnym, planowana jest w kolejnych latach m.in.:

  • budowa drugiego toru na odcinku Wrocław Główny – Kobierzyce;
  • budowa kolejnych nowych przystanków pomiędzy Wrocławiem i Kobierzycami.

Zapisy na spotkanie do 4 października

Spotkanie konsultacyjne dot. dalszej modernizacji trasy Wrocław – Kobierzyce odbędzie się 5 października (wtorek) o godz. 17.00 w formie zdalnej.

Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie chęci uczestnictwa na adres kolejplus.285@infracd.pl, do 4 października (poniedziałek) do godz. 20.00. Do zgłoszonych uczestników zostanie wysłany indywidualnie link do telekonferencji.

Odbudowa stacji Wrocław Świebodzki i budowa stacji Środa Śląska

Celem tego projektu jest usprawnienie przewozów kolejowych pomiędzy Wrocławiem i Środą Śląską. W ramach projektu planowane są m.in. następujące działania:

  • odbudowa stacji Wrocław Świebodzki i modernizacja odcinka Wrocław Świebodzki – Wrocław Muchobór (wraz z elektryfikacją i budową drugiego toru);
  • rozbudowa infrastruktury na przystanku kolejowym Wrocław Muchobór;
  • rozbudowa infrastruktury na przystanku kolejowym Środa Śląska, w tym budowa nowego peronu, pozwalającego na zakończenie w Środzie Śląskiej biegu pociągów. Dzięki temu będzie możliwość zwiększenia liczby pociągów aglomeracyjnych na trasie Wrocław – Środa Śląska.

Zapisy na spotkanie

Spotkanie konsultacyjne dot. tego projektu odbędzie się 6 października (środa) o godz. 17.00 w formie zdalnej. Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie chęci uczestnictwa na adres kolejplus.275@infracd.pl, do 5 października (wtorek) do godz. 20.00. Do zgłoszonych uczestników zostanie wysłany indywidualnie link do telekonferencji.

Organizacja spotkań związana jest z trwającą właśnie realizacją Studiów Planistyczno-Prognostycznych dla tych projektów inwestycyjnych. Wykonawcą dokumentacji jest Infra Centrum Doradztwa sp. z o.o. z Warszawy.