Poprawiamy WBO – po spotkaniu

Jakie mogą być kolejne edycje WBO? Co trzeba, a co można poprawić we Wrocławskim Budżecie Obywatelskim? O tym dyskutowali 1 grudnia liderzy projektów, aktywiści, radni osiedlowi i wszyscy zainteresowani WBO.

Biuro Partycypacji Społecznej

– Sejm pracuje nad odgórnym uregulowaniem budżetów obywatelskich w całym kraju. To wymusi na nas dostosowanie przepisów, choć jak czytamy propozycje ustawowe, widzimy, że nie wprowadzą one rewolucji do WBO. Niezależnie od procedowanych przez parlamentarzystów zmian, chcemy wykorzystać rok 2018 i wspólnie z mieszkańcami, do października zmodyfikować nasz budżet partycypacyjny – mówił otwierając spotkanie dyrektor Biura Partycypacji Społecznej, Bartłomiej Świerczewski.

Wśród uwag i tematów, które należy wziąć pod uwagę, jest między innymi  kalendarz, ilość i wielkość rejonów, progi kwotowe i wynikająca z nich kwota na całe WBO.,  Zdaniem mieszkańców koszty projektu powinny być dodatkowo powiększone o wartość dokumentacji technicznej.  Brakuje także szkoleń dla radnych osiedlowych i lokalnych aktywistów, którzy mogliby organizować proces dyskusji o pomysłach na inwestycje osiedlowe – wymieniała Katarzyna Szymczak-Pomianowska, zastępca dyrektora Biura ds. Partycypacji Społecznej.

– Jesteśmy otwarci na uwagi przez cały rok, a po zakończonym WBO wspólnie z mieszkańcami przedyskutowujemy ważne kwestie. Mamy swoje wnioski, obserwacje przemyślenia. Widzimy, że trzeba starać się jeszcze bardziej angażować seniorów, którzy mają olbrzymi potencjał ale też młodzież – dodaje zastępca dyrektora BPS, Katarzyna Szymczak-Pomianowska.

Wśród uwag i tematów, które należy wziąć pod uwagę, jest między innymi fakt, że BO wprowadza rywalizację między osiedlami, nazwy projektów są mylące, powinny być osobne budżety na koszty dokumentacji technicznej.  Brakuje także szkolenia dla radnych osiedlowych czy dyskusji w ramach osiedla – wymieniała Katarzyna Szymczak-Pomianowska.

To w kontekście przyszłości WBO. A co z edycją na rok 2018? Kwota przeznaczona na WBO nie zmieni się znacząco. Nowym, pilotażowym elementem będzie zabytkowe WBO, poprawimy  także  formularz projektu – ma on być jeszcze bardziej wyraźny i jednoznaczny. Wprowadzamy też na wniosek mieszkańców możliwość opublikowania na stronie projektu imienia i nazwiska lidera. Skąd ta zmiana? W minionej edycji kilkukrotnie zdarzały się przypadki kiedy projekty zgłaszano „na złość” komuś. Nie chcemy aby takie sytuacje pojawiały się w WBO.

Zabytkowe WBO i WBO na tle innych miast

1 grudnia, w dyskusji o nowej edycji WBO wzięła również udział  Miejska Konserwator Zabytów Agata Chmielowska. W przyszłorocznej edycji WBO mieszkańcy będą mogli decydować o remontach obiektów dawnych, nie wpisanych do rejestru zabytków. To program pilotażowy. Na jego realizację miasto przeznaczy 250 tys. zł.

Aleksandra Zienkiewicz zaprezentowała raport jak wygląda Wrocławski Budżet Obywatelski na tle innych miast. Ten wygląda naprawdę nieźle [raport Fundacji EkoRozwoju również w załączniku]. Chociaż najwięcej pieniędzy na budżet obywatelski przeznacza Warszawa, to procentowo do całości budżetu miasta Wrocław wypada lepiej. Zasady składania projektów do naszego budżetu nie wymagają list poparcia, w przeciwieństwie do Wrocławia w niektórych miastach nie ma projektów ogólnomiejskich czy projekty nie mogą być etapowane.

Dyskusja przy stolikach

W spotkaniu w infopunkcie Barbara wzięło udział kilkadziesiąt osób. Silną grupą byli liderzy od dawna zaangażowani w życie społeczne swoich osiedli, zarówno w WBO jak i w samorządy osiedlowe. Spotkanie miało formę pracy przy pięciu stolikach warsztatowych:

Spotkanie miało formę trzech stolików warsztatowych + jeden na wolne wnioski uczestników.

 • Jak to ma działać? [regulamin, procedury, jacy liderzy i ich jawność, jakie formy projektów, jakie kategorie, zakres terytorialny]
 • Jak zwiększać aktywność? [nowi liderzy, głosujący, młodzież i seniorzy] 
 • Zabytki w WBO [regulamin, co możemy zgłaszać]
 • Wolny stolik - "żarówki" [inne ważne tematy nie poruszone w pozostałych stolikach]

Dyskusja odbyła się w turach. Przy każdym stoliku uczestnicy spędzali 20 minut i każdy mógł się wypowiedzieć w przewidzianych tematach. Podczas rozmów wymieniano się pomysłami, spostrzeżeniami, uwagami. Przy każdym ze stolików zostały spisane rekomendacje.

Wybrane propozycje/rekomendacje (całość do wglądu w załącznikach):

Jakie projekty?  [regulamin, procedury, jacy liderzy i ich jawność, jakie formy projektów, jakie kategorie, zakres terytorialny]:

 • Szkoły w WBO (jedni liderzy postulowali wyłączenie szkół a inni wręcz przeciwnie, podkreślając ogólnodostępność tych boisk dla mieszkańców)
 • Zbyt duże rejony
 • Rozdzielenie na kategorie zielone i kategorie rekreacyjne
 • Kwota gwarantowana na każde osiedle
 • Weryfikacja tematu z opisem
 • Poprawa weryfikacji projektów: na spotkaniach konsultacyjnych bez potrzeby składania kolejnych formularzy
 • Temat jawności liderów
 • Wyłączenie drobnych projektów remontowych z WBO (powinny być na bieżąco realizowane przez właściwe jednostki miejskie).

Jak zwiększać aktywność? 

 • Komunikacja z mieszkańcami poprzez parafie
 • Utworzenie miejsc centralnych/lokalnych spotkań liderów, jeszcze przed zgłoszeniem projektu
 • Większe zaangażowanie rad osiedli w dyskusję o projektach
 • Pomoc przy robieniu plakatów, ulotek
 • Większe zaangażowanie seniorów

Zabytki w WBO [regulamin, co możemy zgłaszać]

 • Za mała kwota
 • Potrzebna akcja informacyjna
 • Nie powinno się wykluczyć własności prywatnej
 • Zabytki ruchome – na. książki
 • Szansa dla „skromniejszych” projektów

Do pobrania