poPARKuj przy Bernardyńskiej

poPARKuj przy Bernardyńskiej

Rozpoczynamy konsultacje koncepcji zagospodarowania skweru przy Bernardyńskiej. Obecny parking zmieni się w uporządkowany zielony skwer dostępny dla wszystkich.

Jednym ze 100 zadań na 100 dni prezydenta Jacka Sutryka jest docelowa likwidacja parkingu dla urzędników przy ul. Bernardyńskiej róg Purkyniego. Departament Zrównoważonego Rozwoju rozszerzył zadanie, zlecając wykonanie dwóch koncepcji nowego zagospodarowania tego miejsca, by je zwrócić mieszkankom i mieszkańcom.

Koncepcja, którą przygotowuje Zarząd Zieleni Miejskiej, zakładać będzie remont obecnego układu lub jego przebudowę w powiązaniu z zespołem pobernardyńskim, w którym mieści się Muzeum Architektury. Utwardzony plac pośrodku zielonego skweru ma być nie tylko miejscem spotkań, ale również ekspozycji dzieł sztuki oraz detalu architektonicznego. W zagospodarowaniu zostaną wykorzystane fragmenty nieistniejących już budynków Wrocławia (np. fragmenty obramień okiennych i drzwiowych, konsole balkonów itp.). Przede wszystkim jednak koncepcja zakładać będzie rewaloryzację istniejącej zieleni oraz nasadzenia nowych drzew oraz rabat kwiatowych.

Bernardyńska

Podczas konsultacji zostanie przeprowadzony spacer (26 lutego) oraz spotkanie konsultacyjne (27 lutego). Oba wydarzenia planowane są we współpracy z Muzeum Architektury – podczas spaceru jego pracownicy opowiedzą o przeszłości tego terenu i zgromadzonych tam obecnie detalach architektonicznych, a spotkanie planowane jest w ich gościnnych progach.

Wrocław, Stare Miasto, widok z lotu ptaka w kierunku wschodnim, 1989. Fot. Tadeusz Drankowski.

TERMIN KONSULTACJI
19 lutego – 13 marca 2019

PRZEDMIOT KONSULTACJI
Skwer pomiędzy ulicami: Bernardyńską, Purkyniego, Styki i Kossaka, św. Jana Kapistrana.

ZAKRES KONSULTACJI
Konsultacji poddane zostaną dwie propozycje koncepcji zagospodarowania skweru oraz jej etapowanie, a także sposób funkcjonowania tego terenu w przyszłości.

CEL KONSULTACJI
Poznanie opinii mieszkanek i mieszkańców na temat:

  • dwóch przedstawionych koncepcji zagospodarowania skweru;
  • podziału na etapy przyszłej inwestycji;
  • sposobu funkcjonowania tego terenu w przyszłości.

EFEKT KONSULTACJI
Raport z konsultacji oraz poprawiona koncepcja z informacją o etapowaniu inwestycji.

ADRESACI KONSULTACJI
Mieszkanki i mieszkańcy Wrocławia, w szczególności użytkownicy skweru.

FORMY I HARMONOGRAM KONSULTACJI

26.02.2019, g. 16.30 | SPACER KONSULTACYJNY| Skwer pomiędzy Bernardyńską, Purkyniego, Styki i Kossaka oraz św. Jana Kapistrana | START pod wejściem głównym do dawnego kościoła Bernardynów, ul. Bernardyńska 2

27.02.2019, g. 17.30 | SPOTKANIE KONSULTACYJNE | Muzeum Architektury, ul. Bernardyńska 5

27.02 – 13.03.2019 | FORMULARZ OPINII

PROWADZĄCY KONSULTACJE
Wydział Partycypacji Społecznej we współpracy z Zarządem Zieleni Miejskiej i Muzeum Architektury.

Więcej aktualności