Park rekreacyjny MIKOŁOWSKA

Park rekreacyjny MIKOŁOWSKA

Konsultacje docelowego zagospodarowania terenu zieleni przy ul. Mikołowskiej na Strachocinie.

Nadszedł czas na odnowienie zaniedbanego terenu zieleni zlokalizowanego na pograniczu Strachocina i Swojczyc w obrębie ulic Mikołowskiej, Świętochłowickiej i Osadniczej. Projekt Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego nr 555 z 2018 pt. „Park Rekreacyjny Mikołowska – Strachocin-Swojczyce-Wojnów” w ubiegłorocznej edycji WBO uzyskał ponad 2 tysiące głosów. Zarząd Zieleni Miejskiej realizować będzie zagospodarowanie wskazane w wygranym projekcie, a zadanie podzielone zostanie na etapy wykonywane w kolejnych latach w momencie przydzielenia środków finansowych. Inicjatywa ma na celu stworzenie miejsca integracji mieszkańców w każdym wieku, rozwinięcie funkcji sportowej tego terenu oraz utworzenie miejsca postoju i wypoczynku dla przechodniów oraz rowerzystów, a także wykreowanie miejsca do zabawy dla dzieci, które w swej formie nawiązywałoby do tradycji osiedla.

Co się już zdarzyło i co dalej?

W styczniu i lutym 2019 r. liderka projektu, Renata Piwko-Wolny, przeprowadziła wraz ze społecznością lokalną pierwszy etap konsultacji (zebrano niemal 300 ankiet w formie tradycyjnej i elektronicznej) na temat pożądanego wyglądu parku, a zebrane wnioski zostały przekazane projektantce, która opracowuje dwie koncepcje zagospodarowania terenu. Zostaną one przedstawione mieszkańcom w formie plansz podczas festynu w Parku Strachocińskim, który odbędzie się 15 czerwca, a następnie na spotkaniu konsultacyjnym 27 czerwca w Centrum Aktywności Lokalnej przy ul Swojczyckiej. W obu tych terminach będziemy przyjmować opinie do zaproponowanych koncepcji, a zebrane rekomendacje pozwolą wybrać i dopracować ostateczną koncepcję, która będzie stanowiła podstawę do dalszego projektowania.

Konsultacje realizowane są przez Fundację na Rzecz Studiów Europejskich ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków Gminy Wrocław. Partnerem konsultacji jest Stowarzyszenie Grupa z Pasją.

Chcesz mieć wpływ na wygląd okolicy? Weź udział w spotkaniach i wyraź swoją opinię!

Galeria

Kliknij na zdjęcie aby powiększyć