Nr projektu. 555

Park Rekreacyjny Mikołowska Strachocin-Swojczyce-Wojnów - etap nr 1 [WBO. 2018]

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zgłoszony: 750 000 zł

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Zacisze-Zalesie-Szczytniki, Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, Kowale, Strachocin-Swojczyce-Wojnów)
  • Lider projektu: Renata Piwko-Wolny

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, ale tylko w zakresie działek nr 71/6 oraz 72/7, AM-2, obręb Strachocin. Z zakresu projektu należy wykluczyć realizację górki z torem wrotkarsko-saneczkowym. Kwota potrzebna na zadanie to 750 000 zł. Dla wskazanego terenu konieczne jest sporządzenie koncepcji zagospodarowania terenu. Inwestycja wymaga etapowania. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Uzasadnienie

W sercu osiedla Strachocin-Swojczyce-Wojnów znajduje się zaniedbany teren rekreacyjny przy ul.Mikołowskiej. Społeczność od lat wskazuje na konieczność zmiany tej przestrzeni w funkcjonalną i przyjazną. W sąsiedztwie znajdują się rozwojowe osiedla,których mieszkańcy pragną mieć miejsce integracji sąsiedzkiej, wypoczynku i rekreacji poprzez sport.W projekcie chcemy te funkcje połączyć i umiejscowić 4 główne elementy:
1.Boisko wielofunkcyjne do kometki/tenisa ziemnego/siatkówki.
Uprawianie tych dyscyplin utrzymuje organizm w doskonałej kondycji.Już dzieci w wieku 4lat mogą rozwijać przyjaźnie z rówieśnikami,wytracać sensownie nadmiar energii i udoskonalać sprawność wzrokowo-ruchową.Stosowane na boiskach amatorskich nawierzchnie elastyczne zapewniają także możliwość korzystania seniorom z tych form rekreacji.Boisko będzie doświetlone lampami,znajdującymi się obecnie na tym terenie.Boisko musi być ogrodzone lekką konstrukcją dla bezpieczeństwa.
2. Kreatywny plac zabaw.
Plac zabaw bazujący na "rzeźbie" przestrzennej złożonej z metalowych i drewnianych pętli wspinaczkowych i naturalnych materiałów jak liny, wyposażona w elementy tj.huśtawki,bujaki poziome i pionowe,miękkie pagórki,pierścienie,mostki,zjeżdżalnie.Całość konstrukcji wkomponowana zostanie w istniejący drzewostan,co pozwoli na integrację budowli z przyrodą.
3.Miejsce rekreacji Seniorów.
Zadaszone ławki ze stołami do gier planszowych,tor bule, ławki z pedałami. Planowane w etapie II, ale ujęte w WBO2018 do projektu budowlanego.
4. Aktywna całoroczna górka z torem wrotkarsko-saneczkowym, ze zjazdem linowym. Zbudowana na bazie istniejących górek. Planowane w etapie II, ale ujęte w WBO2018 do projektu budowlanego.
Wizualizacje projektu będą dostępne na fb/WBOStrachocinSwojczyceWojnow oraz fb/grupazpasja

Elementy projektu

Usunięcie starych, zdezelowanych elementów wyposażenia placu: ławki, kosze, urządzenia zabawowe.
Prace ziemne: zagospodarowanie alejek, niwelaty, regulacja górek.
Przegląd istniejącej sieci energetycznej, lamp i ewentualne naprawy.
Budowa boiska wielofunkcyjnego do kometki, tenisa ziemnego, siatkówki z nawierzchnią elastyczną, ogrodzonego lekką konstrukcją, wymiary 20x30m.
Budowa kreatywnego placu zabaw wg projektu własnego z urządzeniami.
Budowa zadaszonych siedziska dla Seniorów, z ławkami wyposażonymi w pedały aktywizujące, stoliki do gier planszowych i trawiasty tor bule.
Budowa zadaszonych siedziska dla Seniorów, z ławkami wyposażonymi w pedały aktywizujące, stoliki do gier planszowych i trawiasty tor bule.
Regulacja zieleni na całości: przegląd, pielęgnacja, nasadzenia
Dostawienie 10 sztuk ławek oraz 10 sztuk koszy na śmieci.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 3: Zacisze-Zalesie-Szczytniki, Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, Kowale, Strachocin-Swojczyce-Wojnów

Lokalizacja szczegółowa: Teren znajduje się w peryferyjnej części wschodniego Wrocławia, na pograniczu osiedli Strachocin i Swojczyce. Jest to teren zielony ze starym placem zabaw, dobrze zalesiony, oświetlony. Ukształtowanie terenu pozwala na realizację urządzeń wielopoziomowych. Teren jest duży. Lider nie zgadza się na usuwanie jakiejkolwiek zieleni z planowanej inwestycji, jedynie prace pielęgnacyjne.

Osiedle: Strachocin-Swojczyce-Wojnów

Kontakt z liderem projektu