Park Grabiszyński. Zielona rewaloryzacja

Park Grabiszyński. Zielona rewaloryzacja

Konsultacje dokumentacji projektowej rewaloryzacji Parku Grabiszyńskiego - etapami rozmawiamy o poszczególnych strefach parku.

Konsultacje dotyczą opracowywanej na zlecenie Zarządu Zieleni Miejskiej dokumentacji projektowej, która dotyczy zielonej rewaloryzacji Parku Grabiszyńskiego. Ze względu na wielkość obszaru projektanci przygotowują dokumentację w podziale na strefy parku. Temat jest dość obszerny, dlatego proponujemy następujący sposób rozmowy: wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkania, podczas których zostanie omówiona koncepcja, a następnie jeszcze przez wyznaczony czas będzie można się odnieść do wszystkich propozycji poprzez elektroniczny formularz uwag.

TERMIN KONSULTACJI

Etap 4 - ŚCIEŻKA ROMERA i STREFA OSIEDLOWA II: 29 lipca – 25 sierpnia 2019 r.
Etap 3 - STREFA RODZINNA: 15 – 30 maja 2019 r.
Etap 2 – STREFA OZDOBNA: 18 kwietnia – 5 maja 2019 r.
Etap 1 – STREFA PAMIĘCI I OSIEDLOWA: 13–29 listopada 2018 r.

PRZEDMIOT KONSULTACJI
Dokumentacja projektowa dla zadania: Rewaloryzacja Parku Grabiszyńskiego oraz parku "Górka Skarbowców".

ZAKRES KONSULTACJI
Ogranicza się do przedmiotu dokumentacji, a więc przede wszystkim: projektu rewaloryzacji w zakresie zieleni, projektu zieleni wraz z pielęgnacją, inwentaryzacji zieleni, badań siedliskowych, elementów małej architektury.

CEL KONSULTACJI
Poznanie opinii mieszkańców dotyczącej projektu dokumentacji.

ADRESACI KONSULTACJI
Wrocławianie i wrocławianki, osoby korzystające z parku, mieszkające w jego sąsiedztwie.

EFEKT KONSULTACJI
Poprawiona dokumentacja oraz raport z konsultacji.

FORMY I HARMONOGRAM KONSULTACJI

Etap 4 – ŚCIEŻKA ROMERA i STREFA OSIEDLOWA II

Etap 3 – STREFA RODZINNA

  • SPOTKANIE KONSULTACYJNE | STREFA RODZINNA (sektor III) | 15.05.2019, g. 17.00 | Rada Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek, ul. Blacharska 12/1
  • FORMULARZ OPINII | STREFA RODZINNA | 16–30.05.2019

Etap 2 – STREFA OZDOBNA

  • SPOTKANIE KONSULTACYJNE | STREFA OZDOBNA (sektor I) | 18.04.2019, g. 17.30 | Centrum Historii Zajezdnia, ul. Grabiszyńska 184
  • FORMULARZ OPINII | STREFA OZDOBNA | 19.04–5.05.2019

Etap 1: STREFA PAMIĘCI i STREFA OSIEDLOWA

  • SPOTKANIE KONSULTACYJNE | STREFA PAMIĘCI (sektor II) | 20.11.2018, g. 17.00 | Centrum Historii Zajezdnia, ul. Grabiszyńska 184, Sala Kinowa
  • SPOTKANIE KONSULTACYJNE | STREFA OSIEDLOWA (sektor VI) | 22.11.2018, g. 17.00 | Centrum Historii Zajezdnia, ul. Grabiszyńska 184, Sala Kinowa
  • FORMULARZ OPINII | STREFA PAMIĘCI (21–28.11.2018) | STREFA OSIEDLOWA (22–29.11.2018)

Zapoznaj się z wcześniejszym procesem konsultacji Parku Grabiszyńskiego. Bądź z nami!