Park Grabiszyński. Zielona rewaloryzacja

Park Grabiszyński. Zielona rewaloryzacja

Rozpoczynamy konsultacje dokumentacji projektowej rewaloryzacji Parku Grabiszyńskiego. Konsultacje dotyczyć będą osobno każdej ze stref – rozpoczynamy od Strefy Pamięci oraz Strefy Osiedlowej.

Konsultacje dotyczą opracowywanej na zlecenie Zarządu Zieleni Miejskiej dokumentacji projektowej, która dotyczy zielonej rewaloryzacji Parku Grabiszyńskiego. Ze względu na wielkość obszaru projektanci przygotowują dokumentację w podziale na strefy parku. W pierwszej kolejności konsultowana będzie koncepcja Strefy Pamięci (Sektor II) oraz Strefy Osiedlowej (Sektor VI). Temat jest dość obszerny, dlatego proponujemy następujący porządek rozmowy: wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkania, podczas których zostanie omówiona koncepcja, a następnie jeszcze przez tydzień będzie można się odnieść do wszystkich propozycji poprzez elektroniczny formularz uwag.

TERMIN KONSULTACJI
Etap 1 – STREFA PAMIĘCI I OSIEDLOWA: 13–29 listopada 2018 r.

Konsultacje pozostałych stref planujemy zakończyć w 2. kwartale 2019 r.

PRZEDMIOT KONSULTACJI
Dokumentacja projektowa dla zadania: Rewaloryzacja Parku Grabiszyńskiego oraz parku "Górka Skarbowców".

ZAKRES KONSULTACJI
Ogranicza się do przedmiotu dokumentacji, a więc przede wszystkim: projektu rewaloryzacji w zakresie zieleni, projektu zieleni wraz z pielęgnacją, inwentaryzacji zieleni, badań siedliskowych, elementów małej architektury.

CEL KONSULTACJI
Poznanie opinii mieszkańców dotyczącej projektu dokumentacji.

ADRESACI KONSULTACJI
Wrocławianie i wrocławianki, osoby korzystające z parku, mieszkające w jego sąsiedztwie.

EFEKT KONSULTACJI
Poprawiona dokumentacja oraz raport z konsultacji.

FORMY I HARMONOGRAM KONSULTACJI

Etap 1: STREFA PAMIĘCI i STREFA OSIEDLOWA

  • SPOTKANIE KONSULTACYJNE | STREFA PAMIĘCI (sektor II) | 20.11.2018, g. 17.00 | Centrum Historii Zajezdnia, ul. Grabiszyńska 184, Sala Kinowa
  • SPOTKANIE KONSULTACYJNE | STREFA OSIEDLOWA (sektor VI) | 22.11.2018, g. 17.00 | Centrum Historii Zajezdnia, ul. Grabiszyńska 184, Sala Kinowa
  • FORMULARZ UWAG | STREFA PAMIĘCI (21–28.11.2018) | STREFA OSIEDLOWA (22–29.11.2018)

Wydarzenie na FB - Obserwuj! Weź udział!

O kolejnych etapach poinformujemy wkrótce.

Zapoznaj się z wcześniejszym procesem konsultacji Parku Grabiszyńskiego. Bądź z nami!