wroclaw.pl strona główna Wrocław Rozmawia - partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

11°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 23:00

wroclaw.pl strona główna
Posłuchaj podkastu wroclaw.pl
na dzień dobry
  1. wroclaw.pl
  2. Wrocław Rozmawia
  3. Panel obywatelski – przygotowania do konkursu dla NGO
Panel Obywateslki, grafika ilustracyjna Wrocław Rozmawia
Panel Obywateslki, grafika ilustracyjna

W tym roku ogłosimy dwuletni konkurs dla NGO na organizację pierwszego panelu obywatelskiego. Jesteś zainteresowany? Bądź na spotkaniu!

Temat panelu obywatelskiego będzie szybki i czysty transport publiczny. Mieszkańcy wskażą kierunek działań w temacie: Jak szybko i zdrowo przemieszczać się po Wrocławiu? Panel będzie debatą mieszkańców, z udziałem ekspertów i zainteresowanych instytucji oraz organizacji, przygotowywaną przez organizację pozarządową lub konsorcjum organizacji.

Zanim jednak ogłosimy konkurs na wybór spośród organizacji pozarządowych realizującego zadanie, chcemy porozmawiać z wami o nim. Zapraszamy zatem na spotkanie:

31 października 2019 r., g. 8.30 | Wydział Partycypacji Społecznej UM Wrocławia, ul. Zapolskiej 4, p. 156, I piętro.

Wspólnie chcemy zastanowić się nad następującymi kwestiami:

  • jakie doświadczenie organizacji będzie cenne dla realizacji zadania;
  • o czym należy pamiętać tworząc warunki konkursu;
  • jaki powinien być podział zadań pomiędzy UM a NGO.

Kto będzie w panelu obywatelskim?

We Wrocławiu zaproszenie do panelu obywatelskiego otrzyma ok. 200 tys. osób. Z tej grupy, losowo wybrana będzie reprezentatywna grupa ok. 100 mieszkańców. To oni spotkają się z ekspertami i wspólnie wypracują rekomendacje dla miasta. Czas organizacji, od rozpoczęcia procedury do uzyskania rekomendacji –  ok. 3 kwartały.

Szybki i czysty transport publiczny

Dlaczego taki temat?

  • Szybkie poruszanie się po mieście to jedna z podstawowych potrzeb mieszkańców.
  • Pogodzenie szybkiego poruszania się z utrzymaniem zdrowych warunków do życia to obecnie jedno z największych wyzwań miasta.
  • Mieszkańcy powinni poznać te tematy, przedyskutować je i wskazać rekomendacje.
  • Rekomendacje będą uwzględnione również w dokumentach strategicznych.

Dowiedz się więcej:

Panel Obywatelski – nowa forma współzarządzania miastem. Tematyka transportowa

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl