Ogródki gastronomiczne [SPACER KONSULTACYJNY]

Konsultacje standardów ogródków gastronomicznych.

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków we współpracy z Plastykiem Miejskim, Biurem Rozwoju Gospodarczego oraz Wydziałem Partycypacji Społecznej zleciło przygotowanie standardów ogródków gastronomicznych pracowni projektowej „menthol architects”. 

W związku z tym zapraszamy wszystkich zainteresowanych wspomnianym tematem do wzięcia udziału w spacerze konsultacyjnym w dniu 25 lipca 2019 r., w którego trakcie będzie można zgłosić wszelkie uwagi oraz propozycje związane z zagospodarowaniem i usytuowaniem ogródków gastronomicznych.

Spacer odbędzie się w obecności przedstawicieli Wydziału Partycypacji Społecznej UMW oraz projektantów pracowni projektowej „mentol architects”.

FORMA ZAPISÓW: Poprzez zgłoszenie do 15 lipca 2019 r. na adres konsultacje@um.wroc.pl lub telefonicznie 71 777 8668 (w godzinach pracy Urzędu Miejskiego Wrocławia) lub osobiście w Biurze ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia (ul. G. Zapolskiej 4, p. 120, I piętro).

Do pobrania