wroclaw.pl strona główna Wrocław Rozmawia - partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

-2°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: dobra

Dane z godz. 08:00

wroclaw.pl strona główna
 1. wroclaw.pl
 2. Wrocław Rozmawia
 3. Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie Programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w 2024 r

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie Programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w 2024 r

Wydział Partycypacji Społecznej,

Kamieniczki we wrocławskim Rynku, panorama miasta. Zdjęcie ilustracyjne Tomasz Hołod - www.wroclaw.pl
Kamieniczki we wrocławskim Rynku, panorama miasta. Zdjęcie ilustracyjne

Prezydent Wrocławia przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia i na stronie internetowej Wrocławia projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie „Programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w 2024 r.”

 • Termin rozpoczęcia konsultacji: 2 sierpnia 2023 r.
 • Termin zakończenia konsultacji: 11 września 2023 r.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do  dnia  11 września 2023 r. (godzina 15:45): 

 •  elektronicznie na adres: kamil.matuszewski[at]um.wroc.pl
 •  pisemnie na adres: Wydział Partycypacji Społecznej, ul. Gabrieli Zapolskiej 4 50-032 Wrocław 

W przypadku przesłania uwag pocztą decyduje data wpływu do Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia, a nie data stempla pocztowego.

W załączeniu:

 • Projekt uchwały
 • Uzasadnienie

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Miasta Wrocławia.

Podstawa prawna:

 • Uchwała Nr LIV/1559/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 3063). 
 • Zarządzenie NR 3206/15 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zasad postępowania w celu przeprowadzania konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Informacja o konsultacjach znajduje się także w Biuletynie Informacji Publicznej

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl