wroclaw.pl strona główna Wrocław Rozmawia - partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

0°C Pogoda we Wrocławiu
wroclaw.pl strona główna
 1. wroclaw.pl
 2. Wrocław Rozmawia
 3. Konsultacje społeczne
 4. Zakończone konsultacje
 5. Park Grabiszyński. Zielona rewaloryzacja
park Grabiszyński widok z lotu ptaka źródło: gis.um.wroc.pl
park Grabiszyński widok z lotu ptaka

Konsultacje dokumentacji projektowej rewaloryzacji Parku Grabiszyńskiego - etapami rozmawiamy o poszczególnych strefach parku.

Konsultacje dotyczą opracowywanej na zlecenie Zarządu Zieleni Miejskiej dokumentacji projektowej, która dotyczy zielonej rewaloryzacji Parku Grabiszyńskiego. Ze względu na wielkość obszaru projektanci przygotowują dokumentację w podziale na strefy parku. Temat jest dość obszerny, dlatego proponujemy następujący sposób rozmowy: wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkania, podczas których zostanie omówiona koncepcja, a następnie jeszcze przez wyznaczony czas będzie można się odnieść do wszystkich propozycji poprzez elektroniczny formularz uwag.

TERMIN KONSULTACJI

Etap 4 - ŚCIEŻKA ROMERA i STREFA OSIEDLOWA II: 29 lipca – 25 sierpnia 2019 r.Etap 3 - STREFA RODZINNA: 15 – 30 maja 2019 r.Etap 2 – STREFA OZDOBNA: 18 kwietnia – 5 maja 2019 r.Etap 1 – STREFA PAMIĘCI I OSIEDLOWA: 13–29 listopada 2018 r.

PRZEDMIOT KONSULTACJIDokumentacja projektowa dla zadania: Rewaloryzacja Parku Grabiszyńskiego oraz parku "Górka Skarbowców".

ZAKRES KONSULTACJIOgranicza się do przedmiotu dokumentacji, a więc przede wszystkim: projektu rewaloryzacji w zakresie zieleni, projektu zieleni wraz z pielęgnacją, inwentaryzacji zieleni, badań siedliskowych, elementów małej architektury.

CEL KONSULTACJI

Poznanie opinii mieszkańców dotyczącej projektu dokumentacji.

ADRESACI KONSULTACJI

Wrocławianie i wrocławianki, osoby korzystające z parku, mieszkające w jego sąsiedztwie.

EFEKT KONSULTACJI

Poprawiona dokumentacja oraz raport z konsultacji.

Na podstawie zapisów UCHWAŁY NR XIX/387/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Wrocławia - pkt. 3 i 4, termin opublikowania wyników konsultacji ulega wydłużeniu. Trwają prace nad raportem, analizujemy zgłoszone uwagi uczestników konsultacji.

FORMY I HARMONOGRAM KONSULTACJI

Etap 4 – ŚCIEŻKA ROMERA i STREFA OSIEDLOWA II

park Grabiszyński ścieżka Romera i strefa osiedlowa II

Etap 3 – STREFA RODZINNA

 • SPOTKANIE KONSULTACYJNE | STREFA RODZINNA (sektor III) | 15.05.2019, g. 17.00 | Rada Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek, ul. Blacharska 12/1
 • FORMULARZ OPINII | STREFA RODZINNA | 16–30.05.2019

park Grabiszyński strefa rodzinna

Etap 2 – STREFA OZDOBNA

 • SPOTKANIE KONSULTACYJNE | STREFA OZDOBNA (sektor I) | 18.04.2019, g. 17.30 | Centrum Historii Zajezdnia, ul. Grabiszyńska 184
 • FORMULARZ OPINII | STREFA OZDOBNA | 19.04–5.05.2019

park Grabiszyński strefa ozdobna

Etap 1: STREFA PAMIĘCI i STREFA OSIEDLOWA

 • SPOTKANIE KONSULTACYJNE | STREFA PAMIĘCI (sektor II) | 20.11.2018, g. 17.00 | Centrum Historii Zajezdnia, ul. Grabiszyńska 184, Sala Kinowa
 • SPOTKANIE KONSULTACYJNE | STREFA OSIEDLOWA (sektor VI) | 22.11.2018, g. 17.00 | Centrum Historii Zajezdnia, ul. Grabiszyńska 184, Sala Kinowa
 • FORMULARZ OPINII | STREFA PAMIĘCI (21–28.11.2018) | STREFA OSIEDLOWA (22–29.11.2018)

park Grabiszyński strefa pamięci i strefa osiedlowa

Zapoznaj się z wcześniejszym procesem konsultacji Parku Grabiszyńskiego. Bądź z nami!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl