Konsultacje Funduszu Osiedlowego: Nadodrze

Informacja o konsultacjach przekazana przez Zarząd Osiedla.

Informacja z dnia 05.11.2019

Notatka z przeprowadzonych konsultacji (załącznik)

Informacja z dn. 11.10.2019

Rada Osiedla Nadodrze zaprasza mieszkańców Nadodrza na konsultacje dot Funduszu Osiedlowego w dniu 18.10.19 o godz 17.00 w siedzibie R O Nadodrze przy ul Rydygiera 43. Informacja o konsultacjach została umieszczona na 2 tablicach ogłoszeniowych R O, w Klubie Seniora przy ul Niemcewicza 27 oraz ogłoszeniach parafialnych.

Informacja z dn. 07.10.2019

Konsultacje z mieszkańcami Nadodrza dot programu Funduszu Osiedlowego odbędą się w dniach 10.10.19 do 30.10.19 w formie terenowej-rozdawanie mieszkańcom ankiet jak również w siedzibie RO i elektronicznie.

Rada Osiedla Nadodrze rozprowadziła ankiety w gazetce osiedlowej oraz podczas imprez  plenerowych - przyjmujemy osoby zainteresowane w/w projektem w pon środy i pt w siedzibie Rady Osiedla przy ul Rydygiera 43.

Do pobrania