Konsultacje Funduszu Osiedlowego: Jerzmanowo, Jarnołtów Strachowice, Osiniec

Informacja o konsultacjach przekazana przez Zarząd Osiedla.

Informacja z dnia 13.11.2019

Notatka z przeprowadzonych konsultacji (załączniki)

Informacja z dnia 08.10.2019

Informacja o konsultacjach społecznych.

Zarząd Osiedla  informuje o rozpoczęciu  konsultacji społecznych dotyczących  pilotażowego programu „Fundusz Osiedlowy”. Szczegółowe zasady Funduszu Osiedlowego znajdują się na stronie www.wroclaw.pl/fundusz-osiedlowy

Prosimy o zgłaszanie inwestycji, które Pani/Pana zdaniem powinny zostać zrealizowane w ramach ww  programu w latach 2020–2021. Do dyspozycji osiedli Jerzmanowo, Jarnołtów, Strachowice, Osiniec  przeznaczono kwotę 518.044,23 zł.

Propozycje zadań inwestycyjnych  można składać:

  • e-mailem na adres jerzmanowo@gmail.com od 14 października 2019 do 3 listopada 2019r. Propozycja powinna zawierać krótki opis inwestycji wraz z uzasadnieniem oraz  lokalizacją – fragment mapy lub szkic.
  • pisemnie w siedzibie Rady Osiedla przy ul. Jerzmanowskiej 102 w godzinach dyżurów radnych.

Otwarte spotkanie  z mieszkańcami odbędzie  się  8 listopada w siedzibie Rady Osiedla przy ul. Jerzmanowskiej 102 o godz.19:00.

Do pobrania