Jakie podwórko przy Hallera? [RAPORT Z KONSULTACJI]

Zapoznaj się z raportem z konsultacji dotyczących urządzenia podwórka przy alei Hallera i ulicach Księgowej oraz Słonecznikowej.

Co konsultowaliśmy?

Na przełomie września i października 2020 konsultowaliśmy z mieszkańcami i mieszkankami sposób zagospodarowania wnętrza podwórzowego usytuowanego między aleją Hallera i ulicami Księgową oraz Słonecznikową.

W czasie rozmów uczestnicy konsultacji wielokrotnie podkreślali konieczność uporządkowania miejsc postojowych. Podjęto także rozmowę na temat dzierżawy terenu przez mieszkańców, co w przyszłości może umożliwić montaż szlabanu, który zapobiegałby zajmowaniu miejsc parkingowych przez osoby nie będące mieszkańcami budynków przyległych do podwórka.

Wiodące opinie

Zdecydowana większość zgłoszonych opinii dotyczyła zwiększenia funkcjonalności i bezpieczeństwa podwórka: jego oświetlenia i odwodnienia oraz ciągów pieszo-jezdnych. Zgłoszono także szereg opinii dotyczących zieleni.

Do udziału w konsultacjach po raz kolejny zaprosiliśmy dzieci i młodzież. Ostateczna koncepcja zagospodarowania podwórka, opracowana w oparciu o zgłoszone opinie, dostępna jest w Zarządzie Zasobu Komunalnego.

 

Bardzo dziękujemy wszystkim mieszkankom i mieszkańcom za udział w konsultacjach.

Wasz głos jest ważny!

Do pobrania