wroclaw.pl strona główna Wrocław Rozmawia - partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

23°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: dobra

Dane z godz. 12:00

wroclaw.pl strona główna
 1. wroclaw.pl
 2. Wrocław Rozmawia
 3. Konsultacje społeczne
 4. Zakończone konsultacje
 5. 2023
 6. Jaka powinna być miejska biblioteka?
Na fioletowym tle otwarta książka. Przewracające się kartki. Rys. K. Domżalska
Na fioletowym tle otwarta książka. Przewracające się kartki.

Konsultacje dotyczące roli i funkcji bibliotek w zmieniającym się Wrocławiu, a także oczekiwań mieszkańców i mieszkanek miasta w stosunku do bibliotek.

ZGŁOŚ OPINIĘ

E-FORMULARZ

Po co są konsultacje?

Zarówno dyrekcja MBP, jak też każdy użytkownik i każda użytkowniczka obserwują, że zmieniają się potrzeby i oczekiwania osób korzystających z bibliotek. Dotyczy to wielu aspektów. Pierwszym z nich jest struktura sieci bibliotek (lokalizacja filii, ich powierzchnia, kwestie automatyzacji). Kolejna sprawa to zróżnicowanie źródeł dostępu do zasobów (zbiory w filiach, tj. książki, audiobooki, gry planszowe, filmy, muzyka, i zbiory elektroniczne, m.in. Ibook Libra, Legimi, Empik Go, EBSCO). Ważną sprawą jest to, czy biblioteki są postrzegane jako instytucje kultury z potencjałem wartym rozwoju, miejsca, których celem jest rozwijanie kompetencji czytelniczych i krytycznego myślenia odbiorców kultury, budowanie tożsamości lokalnej (wspieranie procesu budowania społeczeństwa obywatelskiego), wspieranie lokalnych strategii rozwoju, sieciowanie (nawiązywanie kontaktów z instytucjami działającymi na danym terenie), dbanie o inkluzywność i zapewnianie dostępu do wiedzy, kształtowanie i rozwijanie kompetencji kulturowych.

W jakim kierunku chciałaby się zmieniać Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu?

Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu chce przełamać stereotyp biblioteki postrzeganej jako “świątynia nauki”, gdzie w absolutnej ciszy siedzi się na niewygodnych krzesłach. Jako bibliotekarze i bibliotekarki chcemy wprowadzić realne zmiany, które ułatwią dostęp do zasobów bibliotecznych i do oferty kulturalnej, będą odpowiedzią na potrzeby mieszkańców i mieszkanek i przyczynią się do ich rozwoju osobistego, a w dalszej perspektywie – do rozwoju naszego miasta.

Jakie inne funkcje, poza udostępnianiem książek, będą miały wrocławskie biblioteki?

Biblioteka powinna być otwarta na potrzeby czytelników i czytelniczek, powinna być nowoczesna, atrakcyjna i funkcjonalna – wszystko zgodnie z ideą projektowania uniwersalnego. Warto, by była też miejscem, w którym można zdobywać wiedzę i potrzebne informacje, gdzie chce się przebywać i wyciszyć się, ale też takim, które umożliwia ekspresję. Dobrze, by taka przestrzeń była dostępna dla wszystkich mieszkańców i mieszkanek czy podmiotów działających na danym osiedlu oraz by umożliwiała realizację wydarzeń dla lokalnej społeczności i działających na danym obszarze instytucji. Biblioteka powinna oferować regularne cykliczne zajęcia, pozwalające na rozwijanie pasji i zainteresowań.

Dlaczego nie warto utrzymywać małych filii?

Obecnie sieć MBP to 37 filii, w tym 8 filii jednoosobowych. Działalność jednej filii (na Strachocinie) zawieszono ze względu na brak lokalu. Prowadzenie małych placówek wiąże się z dużymi kosztami utrzymania, niewielką ilością miejsca na przechowywanie zbiorów, brakiem przestrzeni na działalność kulturalną i ograniczonymi godzinami otwarcia ze względu na – najczęściej – jednoosobową obsługę placówki. Restrukturyzacja i reorganizacja sieci bibliotek w latach 2010–2016 przyniosła realne korzyści.

Łączenie małych filii zlokalizowanych w lokalach spółdzielczych i tworzenie dużych otwartych przestrzeni w lokalach często należących do gminy Wrocław wiąże się z:

 • Optymalizacją kosztów (wynajem lokali, opłaty za media, zakup zbiorów, wyposażenie, zatrudnienie personelu).
 • Zmianą jakościową, która wynika z tego, że nową przestrzeń (większe placówki) można zaaranżować pod względem architektonicznym w sposób niekonwencjonalny. Ładne, ciekawe przestrzenie przemawiają za korzystaniem z danej instytucji. Przyjazne i atrakcyjne miejsca do nauki lub spędzania czasu wolnego i bogata oferta wydarzeń będą przyciągały do bibliotek nowych czytelników.
 • Dobrze zaprojektowaną, atrakcyjną wizualnie i bezpieczną przestrzenią dla dzieci i ich opiekunów, ale nie tylko – tu warto wspomnieć także o takich kwestiach, jak: szerokie przejścia między regałami (co umożliwia swobodne poruszanie się) oraz wyznaczone strefy: do nauki (do pracy indywidualnej i grupowej) i do relaksu (z wygodnymi siedziskami).
 • Zmianą wizerunku biblioteki z małej, słabo oświetlonego, niedostępnego, nieatrakcyjnego miejsca zastawionego regałami z zakurzonymi książkami na przestrzeń dynamiczną, funkcjonalną i przyjazną;
 • Z nowoczesnej, ładnej biblioteki korzysta większa liczba czytelników, częściej się do niej przychodzi i chętniej wypożycza książki (zaobserwowaliśmy wzrost liczby zarejestrowanych czytelników o 90%, dwukrotny wzrost liczby odwiedzin oraz wzrost liczby wypożyczeń o 10–20%; dotyczy to wszystkich grup wiekowych). Więcej mieszkańców i mieszkanek danego osiedla podejmuje też aktywność kulturalną: przychodzą oni na warsztaty i spotkania organizowane przez bibliotekę.

  Jakie są zalety książkomatów?

  Książkomaty są dostępne przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Są dostosowane do obsługi wszystkich mieszkańców i mieszkanek i uwzględniają ich szczególne potrzeby. Książkomat to wygoda i bezpieczeństwo, można z niego skorzystać w drodze na uczelnię, wracając z pracy czy idąc na spacer z psem. To też odpowiedź na zmieniające się preferencje użytkowników i użytkowniczek, którzy chętnie korzystają z urządzeń samoobsługowych. Zasada działania książkomatu jest podobna do sposobu, w jaki działa paczkomat Aby pożyczyć książkę, wystarczy wybraną pozycję zamówić on-line, a potem podejść do odpowiedniego urządzenia i odebrać ją (jeśli jest dostępna w puli publikacji, znajdujących się w książkomacie – odbiera się ją natychmiast, jeśli zaś musi zostać dostarczona z biblioteki, najczęściej potrzeba na to kilku dni). Książkomaty będą uzupełnieniem oferty bibliotecznej i pozwolą na dostęp do literatury na rozbudowujących się osiedlach, na których nie ma jeszcze infrastruktury, pozwalającej na otwarcie bibliotek. Koszty utrzymania takich urządzeń są niskie.

  Masz specjalne potrzeby i chcesz uczestniczyć w konsultacjach?

  Jako organizatorom zależy nam, aby w konsultacjach mogły uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby. Jeżeli masz specjalne potrzeby, napisz do nas (adres: konsultacje[at]feps.pl) najpóźniej 5 dni przed planowanym wydarzeniem, postaramy się zapewnić Ci możliwość udziału w konsultacjach społecznych.

  Nazwa
  Jaka powinna być miejska biblioteka?
  Co konsultujemy?
  Role i funkcje bibliotek we Wrocławiu
  Termin
  6 czerwca – 30 czerwca 2023 r.
  Zakres
  • Czy biblioteka może na jednym osiedlu współistnieć w obiekcie razem z Centrum Aktywności Lokalnej, Radą Osiedla i innymi instytucjami kultury, np. galerią? [Budowanie tożsamości lokalnej, przenikanie zadań itp.]
  • Jaka powinna być oferta MBP?
  • Jakie są oczekiwania wobec bibliotekarza i bibliotekarki: czy powinien dzisiaj wspierać i rozbudzać zainteresowania czytelnicze, czy raczej powinien być aktywnym animatorem kultury i organizatorem wydarzeń?
  • Jakie są oczekiwania wobec dyrekcji MBP w zakresie zmian w funkcjonowaniu biblioteki, np. regulamin, limity wypożyczeń.
  • Jakie są oczekiwania dotyczące komunikacji z czytelnikami i czytelniczkami?
  Cel
  • Poinformowanie mieszkańców i mieszkanek Wrocławia o możliwych scenariuszach rozwoju sieci bibliotek publicznych.
  • Zebranie opinii na temat potrzeb i oczekiwań dotyczących działalności bibliotek publicznych we Wrocławiu oraz przygotowanie do drugiego etapu konsultacji.
  Formy

  E-FORMULARZ OPINII | 6–30.06.2023 r. | Dostępny na stronie konsultacji.

  E-SPOTKANIE | 13.06.2023 r., godz. 17.30 |Aktywny udział możliwy na platformie internetowej Clickmeeting

  SPOTKANIE | 20.06.2023 r., godz. 17.30 | MBP Filia nr 17 | ul. Nenckiego 136A

  SPOTKANIE | 21.06.2023 r., godz. 17.30 | Rewir Twórczy – Centrum Aktywności Lokalnej | ul. Swojczycka 118

  SPOTKANIE | 27.06.2023 r., godz. 17.30 | MBP Filia nr 22 | ul. Chociebuska 8/10

  ROZMOWA Z MŁODYMI | 6–30.06.2023 r. | Do konsultacji zostaną zaproszone grupy dzieci i młodzieży, które spotykają się w ramach działań MBP.

  Kto konsultuje?
  Mieszkanki i mieszkańcy Wrocławia, w szczególności osoby korzystające lub chcące korzystać z Miejskiej Biblioteki Publicznej
  Efekt

  Raport z konsultacji

  Na podstawie UCHWAŁY NR XIX/387/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Wrocławia – pkt. 3 i 4, termin opublikowania wyników konsultacji uległ wydłużeniu.

  Timeline

  Reklama
  Głosuj na Wrocławski Budżet Obywatelski 2023. Otwiera się w nowej karcie
  Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl