Jak wygrać w WBO? Jak promować projekty?

Zapoznaj się z materiałami szkoleniowymi, podpowiedziami liderów i ekspertów.

8 sierpnia 2019 spotkaliśmy się w Centrum Historii Zajezdnia na forum wymiany wiedzy i doświadczeń liderek i liderów projektów Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Rozmawialiśmy o skutecznych strategiach i sposobach promocji projektów WBO. Spotkanie miało charakter otwarty i skierowane było do obecnych i przyszłych liderów. W spotkaniu udział wzięli także dyrektorzy Departamentu Spraw Społecznych: Bartłomiej Świerczewski i Wydziału Partycypacji Społecznej: Beata Bernacka i Sebastian Wolszczak. Moderatorką forum i panelu była Agata Bulicz (Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych).

Panel dyskusyjny z liderami projektów WBO

W panelu dyskusyjnym otwierającym spotkanie wystąpili: Joanna Klima (Serce Szczepina), Robert Gacek (Akcja Miasto), Aleksandra Sieradzka - Stasiak, Tomasz Myszko - Wolski (Przyjazny Tarnogaj), Joanna Hartman - Łesiuk.

Prelegenci zwracali uwagę na następujące aspekty skutecznej promocji projektów (wybrane kwestie):

 • nowe zasady to nowe wyzwania
 • zaangażowanie i rozplanowanie działań
 • włożony wysiłek - procentuje
 • nie zaczynamy zbyt późno
 • stawiamy na media elektroniczne i społecznościowe
 • głosy papierowe będą traciły na znaczeniu
 • promuj projekt lokalnie - rozmowy sąsiedzkie, warto zabiegać o wsparcie lokalnych podmiotów (parafia, sklepy, punkty usługowe)
 • rozpoznaj swojego wyborce, grupę docelową
 • nie warto działać w pojedynkę, do promocji projektu najlepiej zebrać grupę ok 10 aktywnych osób, z których każda wniesie swój wkład: roznoszenie ulotek, znajomości (np wśród dziennikarzy), umiejętności graficzne albo w social media itd
 • nawet w przypadku porażki nie należy się poddawać, wiele wygranych projektów poprzedzonych było przegraną, kiedy liderzy zdobywali doświadczenie
 • WBO czyli 3 x I : Inwestycje (infrastruktura, to co widać, poprawa jakości życia) Integracja (nie mniej ważna inwestycja w więzi społeczne, relacje mieszkańców -sąsiadów) wreszcie Idea (współdecydowania o przestrzeni miasta, aktywizacja mieszkańców i postaw obywatelskich) 

Wystąpienia ekspertów

Chcesz wygrać WBO? Poznaj swoich wyborców

Piotr Szymański (Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia, Politechnika Wrocławska)

Pięć zasad dobrego prowadzenia profilu w mediach społecznościowych

Karolina Wojtowicz

(Specjalistka ds. mediów społecznościowych, Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia)

 

Bezpłatne aplikacje do tworzenia grafik na potrzeby promocji off i online

Leszek Więckowski

(Dział graficzny Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej)

Na przełomie sierpnia / września opublikowany zostanie i udostępniony zainteresowanym katalog dobrych praktyk promocji projektów WBO, oparty na zaleceniach i materiałach szkoleniowych liderów i ekspertów. 

Głosowanie WBO 2019 odbędzie się od 20 września do 7 października.

Nowości:

 • brak limitu wieku głosujących
 • głosowanie na kartach papierowych tylko za okazaniem dowodu osobistego, w wyznaczonych punktach
 • głosujemy na jeden projekt lokalny i jeden ponad lokalny

Więcej informacji:

Zasady WBO 2019

Pytania i odpowiedzi WBO 2019

Galeria

Kliknij na zdjęcie aby powiększyć

Do pobrania