Jak urządzić osiedle kompletne?

Jak urządzić osiedle kompletne?

Konsultacje społeczne dotyczące wyznaczenia wytycznych przestrzennych na rzecz osiedli kompletnych

Jak tworzyć miejsca dobre do zamieszkiwania?

Od zeszłego roku Biuro Rozwoju Wrocławia realizuje projekt pod nazwą Osiedla kompletne. Jego celem jest rozwój wrocławskich osiedli i sprawienie, by były lepszymi miejscami do życia. Na podstawie konsultacji z mieszkankami i mieszkańcami, badań i zebranych uwarunkowań specjaliści z Biura Rozwoju Wrocławia zaproponują działania, których celem będzie rozwój tych obszarów.

Czym jest osiedle kompletne?

To takie miejsce, gdzie mieszka się dobrze i gdzie nie brakuje tego, co ważne. Osiedle takie ma potencjał, by zaspokoić podstawowe potrzeby mieszkańców, i swój charakter, czy mówiąc inaczej, tożsamość. Jest tam dużo zieleni.

Jak je zbudować?

Tworzenie osiedli kompletnych obejmuje trzy etapy. Pierwszy z nich to ten, który właśnie się rozpoczyna i do udziału w którym zapraszamy, dotyczący poznania potrzeb mieszkańców, potencjału miejsca oraz zbadania obecnych uwarunkowań i zagospodarowania terenu. Drugi etap to prace projektowe kończące się oceną publiczną. Etap ostatni to wprowadzenie zmian wynikających z otrzymanych uwag oraz stworzenie ogólnodostępnego opracowania pn. Wytyczne przestrzenne na rzecz osiedli kompletnych.

Gdzie budujemy Osiedla kompletne?

Po przeprowadzonym w 2019 r. pilotażu, w tym roku skupimy się na trzech jednostkach urbanistycznych: 

E2 – Nowy Dwór

To obszar zróżnicowany, gdzie są zarówno wysokie bloki, jak i domki jednorodzinne. Niedługo zostanie połączony z centrum Wrocławia bezpośrednią trasą autobusowo-tramwajową (TAT).

D10 – Krzyki Zachód

To teren dynamicznie rozwijający się, gdzie deweloperzy budują wiele nowych domów.

B22 – Zakrzów Centrum

Tu, pomimo licznych inwestycji na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci, został zachowany historyczny charakter dawnej wsi z dominacją domów jednorodzinnych. 

Granice jednostek urbanistycznych określone są w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia.

Co dalej?

Powstałe na końcowym etapie wytyczne, indywidualne dla każdego obszaru, mają stanowić pomoc zarówno dla jednostek miejskich, jak i dla mieszkańców przy realizacji różnego rodzaju działań, takich jak: Wrocławski Budżet Obywatelski, inicjatywy Rad Osiedli, zmiany zagospodarowania i komunikacji, określanie potrzeb aktualizacji planów miejscowych. Będzie to także kompendium wiedzy o najważniejszych potrzebach użytkowników danego terenu. 

Dla każdego osiedla poddanego konsultacjom ustalono osobny harmonogram. Weź udział w e-spotkaniu dotyczącym Twojego miejsca zamieszkania i wyraź opinię przez e-formularz! Przyjdź na spacer konsultacyjny! Twoja opinia będzie miała wpływ na sposób urządzenia Osiedli kompletnych. Konsultacje trwają do 31 sierpnia 2020 r. (poniedziałek).

Konsultacje realizuje Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich we  współpracy ze Stowarzyszeniem Edukacji Krytycznej, Stowarzyszeniem “Zmieniaj Zakrzów” i Wrocławskim Forum Osiedlowym w ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków Gminy Wrocław. Partnerem konsultacji są Rady Osiedli.