wroclaw.pl strona główna Wrocław Rozmawia - partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

-2°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: poniżej normy

Dane z godz. 09:00

wroclaw.pl strona główna
  1. wroclaw.pl
  2. Wrocław Rozmawia
  3. Jak urządzić osiedle kompletne? [RAPORT Z KONSULTACJI]
grafika przedstawiająca drogę w stronę osiedla bloków, napis: "Dobrze tu?" Wrocław Rozmawia
grafika przedstawiająca drogę w stronę osiedla bloków, napis: "Dobrze tu?"

Zapoznaj się z raportem konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia wytycznych przestrzennych na rzecz osiedli kompletnych – trzech obszarów, stanowiących tzw. jednostki urbanistyczne w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia: Nowy Dwór, Krzyki Zachód, Zakrzów Centrum.

O konsultacjach

W trakcie obecnej edycji konsultacji społecznych w ramach projektu Osiedle Kompletne, naszą uwagą skupiliśmy na trzech jednostkach urbanistycznych: Nowy Dwór (w tym Muchoboru Małego oraz fragmentu Kuźnik)Krzyki Zachód, oraz Zakrzów Centrum.

Jakie wnioski?

Mieszkańcy i mieszkanki Wrocławia wyrazili największe zainteresowanie w obszarach: Przemieszczanie się oraz Przestrzeń publiczna i zieleń. Pojawiały się pojedyncze głosy dotyczące pozostałych zakresów tematycznych (Tożsamość, Zamieszkiwanie, Przedsiębiorczość i usługi). Pokazuje to, gdzie są największe deficyty oraz potrzeby i wyzwania do zrealizowania w przyszłości. Od dyskusji na temat osiedli w wymiarze ogólnym, koncepcyjnym, uczestników bardziej interesowały konkretne, często drobne, trudności i pomysły na ich rozwiązanie. Dyskusje nie ogniskowały się raczej na przyszłości osiedli, ale na kwestiach, które należy rozwiązać niezwłocznie. Uczestnicy podkreślili jednak, że warto, by takie konsultacje zostały przeprowadzone w odniesieniu do wszystkich wrocławskich osiedli, i by program Osiedla Kompletne był kontynuowany w kolejnych latach. Należy również zachować formularz, który daje możliwość nanoszenia opinii na konkretne punkty i obszary na mapie.   

Co dalej?

Opinie zgłoszone w trakcie konsultacji są podstawą przygotowywanych przez Wydział Planowania Przestrzennego Wytycznych przestrzennych na rzecz osiedla kompletnego. Wytyczne będą prezentowane w trakcie drugich konsultacji społecznych organizowanych dla danego osiedla, przed zakończeniem programu i nadaniem opracowaniu finalnego kształtu. Jednocześnie niniejszy Raport jest źródłem wiedzy o potrzebach zgłoszonych przez mieszkańców i mieszkanki Wrocławia, występujących w tym momencie na obszarze poszczególnych osiedli, i jako taki może być źródłem cennych informacji dla miejskich jednostek, rad osiedli, centrów aktywności lokalnej czy też samych mieszkańców.

 Infografika podsumowująca konsultacje społeczne w sprawie osiedli kompletnych.

Bardzo dziękujemy wszystkim mieszkankom i mieszkańcom za udział w konsultacjach. Wasz głos jest ważny!

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl