Informacja o wynikach konsultacji – kryteria w rekrutacji do internatów

Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie kryteriów branych pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do internatów zorganizowanych w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto Wrocław, liczby punktów za te kryteria oraz określenia dokumentów, niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.

Konsultacje prowadzone były w dniach od 5 marca 2020 r. do 18 marca 2020 r. Informacja o konsultacjach wraz z projektem uchwały zostały przesłane do Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, za pośrednictwem Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Uwagi i opinie sporządzone w formie pisemnej do przedmiotowego projektu można było przesłać w terminie do dnia: 18 marca 2020 r.

  • elektronicznie na adres: wps@um.wroc.pl lub
  • pisemnie na adres: Urząd Miejski Wrocławia Wydział Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych ul. Zapolskiej 4, 50–032 Wrocław.

Podsumowanie konsultacji

Do dnia 18 marca 2020 r. na wskazane powyżej adresy nie wpłynęły żadne uwagi ani opinie dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie kryteriów branych pod uwana pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do internatów zorganizowanych w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto Wrocław, liczby punktów za te kryteria oraz określenia dokumentów, niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów

Do pobrania