Resort kultury wspiera remont artystycznego podwórka przy Ruskiej

Projekt „Ruska 46abc – przestrzeń dla kultury” uzyskał dofinansowanie w wysokości ponad  8,6 mln zł w konkursie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 • Galeria Neonów przy ul. Ruskiej 46abc, fot. Tomasz Walków

  Galeria Neonów przy ul. Ruskiej 46abc, fot. Tomasz Walków


Projekt na modernizację i zaaranżowanie dla działań kulturalnych podwórka przy ul. Ruskiej 46 abc był jednym z 99, które wpłynęły do Ministerstwa Kultury. Ostatecznie znalazł się wśród dziesięciu, które zostaną zrealizowane w obiektach niezabytkowych. Fundusze na jego realizację pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach działania Działanie 8.1 Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Celem projektu jest ułatwienie dostępu do kultury i zwiększenie udziału mieszkańców w działaniach kulturalnych poprzez stworzenie w centrum Wrocławia otwartej i przyjaznej dla użytkowników przestrzeni, sprzyjającej różnorodnym inicjatywom o charakterze artystycznym.

Beneficjentem dofinansowania jest miasto Wrocław, a partnerami w projekcie pięć instytucji: Ognisko Kultury Plastycznej, Klub pod Kolumnami, BWA, Cantores Minores i BF Impart 2016. Zarządzanie projektem jest zadaniem spółki Wrocławska Rewitalizacja, a nadzór nad realizacją robót budowlanych sprawuje Zarząd Zasobu Komunalnego.

Całkowita wartość projektu to 14 mln 871 tys. 647,82 zł, a maksymalna wartość dofinansowania 8 mln 613 tys. 226,21 zł.

Ruska 46abc to nazwa prowadzonego od kilku lat wielowątkowego projektu, dzięki któremu podwórko między ulicami Ruską a św. Antoniego staje się miejscem aktywności twórczej w wielu różnorodnych wymiarach. To wspólne dzieło pracujących tu artystów i organizacji pozarządowych, instytucji i jednostek miejskich. Swoje siedzibę ma  tu ok. 40 organizacji, zespołów, grup artystycznych i instytucji, m.in. Cantores Minores, BF Impart 2016, Ognisko Kultury Plastycznej, Małe Instrumenty, IP Group, Atelier ceramiczne Tyc-Klekot, BWA, Centrum Praw Kobiet, Art Brut, Ad Spectatores, Galeria Miejska.

Pracują tu doskonali artyści: Mariusz Mikołajek, Barbara Idzikowska, Jerzy Kosałka.

Dzięki Galerii Neonów stworzonej we współpracy z Fundacją Neon Side podwórko stało się atrakcją turystyczną i wyjątkową przestrzenią dla wydarzeń kulturalnych, wielokrotnie wyróżnianą w rankingach miejsc o szczególnym charakterze.

Od 2012 roku gospodarzem tego miejsca jest spółka Wrocławska Rewitalizacja. Priorytetem przy pracach projektowych jest zachowanie cennych elementów budynków poprzemysłowych z lat 1900-1910 i jednoczesnej adaptacji ich do współczesnych.

Metamorfoza artystycznej enklawy

Dawniej Ruska 46abc była położonym w centrum Wrocławia zespołem zabudowy o postindustrialnym charakterze, enklawą działań artystycznych i aktywności różnych grup i inicjatyw oddolnych. Miejscem o niepowtarzalnym charakterze i dużym potencjale, zarówno architektoniczno-funkcjonalnym, jak i społecznym. Zarazem budynki były w złym stanie technicznym, a zaniedbane podwórka nie zachęcały do odwiedzin.

Dzisiaj dzięki różnorodnym działaniom Ruska 46abc staje się miejscem odwiedzanym chętnie nie tylko przez osoby zainteresowane kulturą i sztuką, ale też przez mieszkańców i turystów. To przestrzeń dla pracy – twórczej, społecznej, innowacyjnej – i wymiany myśli, doświadczeń, wrażeń – dzięki działającym tu artystom, stowarzyszeniom, instytucjom oraz gościom zapraszanym do współpracy.

Adres Ruska 46abc trwale i wyraźnie zaistniał już na kulturalnej mapie Wrocławia.

Dotychczas zrealizowane prace obejmują m.in.:

 • generalny remont i przebudowa budynku A;
 • remont dachu nad budynkami B i C;
 • zabezpieczenie przeciwwilgociowe wszystkich piwnic;
 • wymiana stolarki okiennej;
 • przebudowa wind przy budynkach B i C;
 • zainstalowanie eksponatów Galerii Neonów na elewacjach budynków B i C;
 • przebudowa pomieszczeń na potrzeby galerii szkła i ceramiki w przejściu bramnym;
 • budowa toalet i zaplecza socjalnego dla galerii Świat Nadziei.

Obecnie odnawiane są strefy wejściowe i klatki schodowe, trwają prace nad wprowadzeniem systemu identyfikacji.

Zadania planowane to:

 • wyłączenie podwórka z ruchu kołowego, wprowadzenie elementów zieleni i systemu orientacji;
 • uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni podwórka, aby była bezpieczna i mogła być miejscem tworzenia i prezentacji;
 • utworzenie Recepcji Podwórka - punktu informacyjno-wystawienniczego dla odwiedzających i działających w Podwórku;
 • uruchomienie plenerowej sceny podwórkowej, która udostępniana będzie działającym w podwórku artystom oraz zaproszonym gościom i mieszkańcom okolicznych podwórek;
 • pozyskanie interesujących inicjatyw i wydarzeń, które przyczynią się do twórczej, aktywnej atmosfery;
 • remonty lokali i zakup sprzętów dla pięciu wrocławskich instytucji kultury.
Zgłoś uwagę