Remonty chodników w całym mieście. Także na moście Zwierzynieckim

Miasto prowadzi nie tylko duże inwestycje, ale również te mniejsze jak remonty chodników. Gdzie w ostatnim czasie zwiększono komfort poruszania się pieszych oraz osób niepełnosprawnych?

  • fot: ZDiUM


– Równe i wygodne chodniki powstają w tym roku sukcesywnie przy okazji wielkich inwestycji drogowych takich jak TAT, tramwaj na Popowice czy remont drogi wojewódzkiej nr 342, ale także w ramach mniejszych zadań udało nam się również wykonać to i owo dla poprawy stanu technicznego chodników – napisał na Facebooku prezydent Jacek Sutryk.

W tym roku przeprowadzono remont chodników, który nadzorował Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, na ulicach: Probusa, Narcyzy Żmichowskiej, Bierutowskiej (chodnik wraz peronem przystankowym i oświetleniem), Inżynierskiej, Tymiankowej, Serowarskiej, Studziennej, Kruczej, Poświęckiej, Sołtysowickiej, Daszyńskiego, Karola Miarki, Niedźwiedziej, Jesionowej, Grabiszyńskiej, Paustcha, Głogowskiej, Boznańskiej, Pautscha, Drobnera, Piwnika – Ponurego, wybrane odcinki na Żmigrodzkiej, Jordanowskiej, Wrocławczyka/Polaka.

Z kolei prace trwają przy ul. Długopolskiej, Karkonoskiej i Strzegomskiej.

– Na ulicy Serowarskiej w Leśnicy zakończono właśnie remont 734 m chodnika z pełnym zachowaniem drzew - blisko 100 lip i dębów. Natomiast na ulicy Niedźwiedziej na Popowicach na odcinku 353 m, od Żubrzej do Popowickiej, powstał wygodny chodnik z wydzieloną przestrzenią do parkowania – podkreśla Ewa Mazur ze ZDiUM-u.

Trwająca od miesiąca inwestycja w ulicy Długopolskiej, na 74 m odcinku od ul. Borowskiej do ul. Puszczykowskiej, zakłada nie tylko powstanie obustronnych chodników ale również budowę kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej oraz remont kanalizacji sanitarnej. Termin zakończenia prac przypada na koniec kwietnia 2021 r. Koszt inwestycji to blisko 1,3 mln zł brutto, z czego 434 tys. pochodzi z budżetu ZDiUM, a 855 tys. MPWiK.

– Lada moment ruszą prace w al. Śliwowej oraz na bulwarze Słonecznym. W pierwszym przypadku powstanie obustronny chodnik na odcinku 120 m (plus ukończenie jezdni na 36 m), w drugim inwestycja obejmie modernizację chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku ponad 300 m. Termin ukończenia prac to maj przyszłego roku – wylicza Ewa Mazur.

Remont także na zabytkowym moście

Niebawem rozpocznie się remont chodnika wraz z kompleksowym zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji metalowej i kamiennej na pochodzącym z 1897 r. moście Zwierzynieckim. ZDiUM zapowiada, że jeszcze w tym roku zostanie rozstrzygnięty przetarg i wykonawca będzie mógł zacząć prace, które zakończy do końca przyszłego roku.

– Ich zakres obejmie nie tylko naprawę płyty chodnikowej wraz z modernizacją ukrytych w chodnikach sieci (woda, ciepło, prąd), ale również renowację konserwatorską części stalowej, kamiennych przyczółków, balustrad i wieżyc wykonanych z piaskowca. Korozja dotyka nie tylko części stalowych, chociaż w przypadku mostu Zwierzynieckiego jest najbardziej widoczna w postaci rdzawych zacieków, zmieniając jego barwę z żółtego w płowy. Kamienne przyczółki, balustrady i cokoły z czerwonego piaskowca również noszą ślady korozji w postaci spękań, spudrowań i zasolenia – wyjaśnia Mazur.

W ramach prowadzonych prac konserwatorskich wykonane zostaną badania stratygraficzne, aby ustalić oryginalne kolory przeprawy z 1897 r. Wykonawca odnowi balustrady, a asfaltową nawierzchnię chodnikową zastąpią płyty granitowe.Zgłoś uwagę