Rady Społeczne – harmonogram spotkań

W lutym br. prezydent Rafał Dutkiewicz powołał sześć nowych rad społecznych. Mają być one łącznikiem między mieszkańcami a władzami miasta. Każdy z nas może więc zabrać głos w kwestiach, którymi się akurat zajmują, i zgłosić swoją opinię. Rady społeczne same ustalają częstotliwość i terminy swoich spotkań – większość ma za sobą dwa-trzy spotkania.  


Niemal wszystkie rady zdecydowały, że będą spotykać się raz w miesiącu, choć niektóre, jak Rada ds. Porządku i Bezpieczeństwa, planuje zbierać się raz na kwartał. Najważniejsza z rad –powołana w marcu rada ds. partycypacji ma gromadzić pomysły pozostałych rad i brać udział w tworzeniu nowych uchwał. – Na najbliszym spotkaniu będę wnioskował, abyśmy się wszyscy spotkali –przyznaje dr Maurycy Graszewicz z Rady ds. Partycypacji.

Poniżej podajemy terminy i tematykę, którą zajmują się lub będą zajmować rady w najbliższym czasie.

Harmonogram spotkań i tematy:

1. Wrocławska Rada ds. Budżetu Obywatelskiego – spotkania raz w miesiącu, 13 lutego, sala 309, godz. 12.15, Sukiennice 9; kolejne spotkanie 20 marca – temat: zapoznanie się ze zgłoszonymi do WBO projektami. Współpraca z radami osiedli w ramach WBO, rozszerznie edycji WBO 2016 o kolejne osiedla. Kolejne spotkanie 27 maja dotyczyć będzie projektów złożonych do WBO2015.

2. Rada ds. Polityki Rowerowej – 16 lutego, sala  302, godz. 13.00,  Sukiennice 9, drugie spotkanie było w marcu, termin kolejnego jest ustalany – temat: najważniejsze priorytety w zakresie budowy tras rowerowych. W kwietniu odbyło się szereg roboczych spotkań rady, także w terenie w poszukiwaniu najlepszych rowiązań dla danej ulicy. Kolejne spotkanie będzie pod koniec maja - jego tematem będzie w dalszym ciągu ustalanie priorytetów w zakresie budowy tras rowerowych. 

3. Wrocławska Rada Seniorów –  spotkania raz w miesiącu, 13 lutego, godz. 12.00, Wrocławskie Centrum Seniora, 14 kwietnia – temat: współpraca rad osiedli i klubów seniora będzie rozwijana, poczucie bezpieczeństwa seniorów w przestrzeni publicznej, o samorządowej edukacji senioralnej; udziale młodzieży w obchodach wydarzeń historycznych (świętach patriotycznych). Termin kolejnego posiedzenia 8 maja - temat spotkania to m.in. oferta kulturalna dla seniorów. Gościem Wrocławskiej Rady Seniorów na będzie specjalista ds. marketingu i sprzedaży Hali Stulecia Dawid Frik.

4. Rada ds. Przedsiębiorczości – spotkania raz w miesiącu, 13 lutego, sala 306, 13 marca – temat: m.in. programy pomocowe wspierające przedsiębiorstwa, 10 kwietnia – temat spotkania: start up-y i współpraca przedsiębiorców z sektorem nauki. Kolejne spotkanie 8 maja - temat: strategia rozwoju Wrocławia w kontekście utworzenia Parku Kulturowego.

5. Rada ds. Mobilności – spotkania raz w miesiącu, kolejne spotkanie 14 kwietnia – temat: kontynuacja dyskusji nt. opracowania dotyczącego metrobusa, węzły przesiadkowe i parkingi w systemie park&ride. Kolejne posiedzenie 12 maja 2015 r. Zaplanowana tematyka to: kontynuacja dyskusji dotyczącej wybranych projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego związanych z komunikacją i mobilnością, dyskusja na temat przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie Dworca PKS z udziałem projektanta - Roberta Kuronia, kontynuacja dyskusji rozpoczętej na drugim posiedzeniu na temat Metrobusa. 

6. Rada Porządku i Bezpieczeństwa – spotkania raz na kwartał, 17 lutego, kolejne 20-24 kwietnia – cel spotkania: wybór kilku najważniejszych propozycji tematów zaproponowanych przez członków rady.

7. Rada ds. Ekologii i Zieleni – zebrała się 5 lutego, kolejne spotkanie 8 kwietnia – temat: niska emisja gazów i zanieczyszczenie powietrza we Wrocławiu.

8. Rada ds. Partycypacji – powołana oficjalnie w marcu, pierwsze spotkanie 23 marca – temat: zaplanowanie pracy rady, rozmowa o edukacji. Kolejne spotkanie 20 kwietnia, uczestniczył w nim prezydent Rafał Dutkiewicz oraz Maciej Nowaczyk i Szymon Sikorski dyrektorzy portalu wroclaw.pl.Szymon Sikorski przedstawił zainicjowane przez ARAW/wroclaw.pl działania z zakresu partycypacji i konsultacji społecznych. Następnie członkowie Rady dyskutowali na temat zakresu zainteresowań Rady.

9. Rada ds. Pożytku Publicznego – spotkanie 17 marca – temat: ewaluacja programu współpracy miasta z organizacjami NGO. Powszechna ankieta - indeks oceniający wspomnianą współpracę (uzyskanie wiedzy i obrazu faktycznego),  sprawy organizacyjne dotyczące WRDPP,  zalecenia - kodeks dobrych praktyk dla przyszłych członków WRDDP nowej kadencji. Konkretny termin spotkania w maju nie został jeszcze ustalony przez przewodniczącego. Zaplanowana jest dyskusja dotycząca ewentualnych propozycji zmian w uchwale RM Wrocławia w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

10. Rada ds. Osób Niepełnosprawnych – spotkanie 25 marca – temat: bieżące sprawy i o kolejnym spotkaniu grupy dialogu społecznego ds. osób niepełnosprawnych. Nastepne spotkanie 22 maja wraz z przedstawicielami rady z Słupcy (woj. wielkopolskie), ktorzy chcą skorzystać z doświadczeń Wrocławia i polityki ds. osób niepełnosprawnych. Tematy spotkania to m.in. przedstawienie programu Wrocław Bez Barier, opis działania wrocławskiej rady ds. osób niepełnosprawnych, przedstawienie oficera pieszego, zwiedzanie wrocławskiego zakładu aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych.

11. Rada ds. Sportu – spotkanie 2 kwietnia – temat: plan budowy hali sportów walki we Wrocławiu, nowe kąpielisko na ul. Królewieckiej. Następne spotkanie w czerwcu.

12. Rada ds. Edukacji Dzieci i Młodzieży – spotkanie 10 kwietnia – temat: czytelnictwo we Wrocławiu. 

Następne spotkanie wstępnie zostało zaplanowane na 8 maja. Proponowany temat: edukacja i elity.

13. Wrocławska Rada Kobiet – zmiana składu rady i powołanie nowych członkiń na najbliższym spotkaniu 30 marca w Hewlett Packard – temat: forum kobiet w czerwcu organizowane przez Zachodnią Izbę Gospodarczą, inicjatywa klubów rodzinnych na osiedlach – ma być zaproszony na nie rzecznik ds. rodziny. 21 kwietnia spotkanie z wiceprezydent Anną Szarycz, która wręczyła nowe nominacje, gdyż zaczęła się nowa kadencja  rady. Spotkanie było poświęcone z jednej strony temu czym się zajmowała rada w poprzedniej kadencji - podsumowanie, z drugiej jakie wyzwania społeczne stoją przez miastem w najbliższym okresie w kontekście działań /celów nowej Rady. Kolejne spotkanie ma być w maju.

Lista rad społecznych i ich skład

Czym się zajmują rady społeczneZgłoś uwagę