Radni miejscy w rezolucji o samorządzie osiedlowym

„W 30-lecie powstania samorządu osiedlowego Rada Miejska Wrocławia wyraża uznanie dla wszystkich osób zaangażowanych w pracę na rzecz lokalnych społeczności Wrocławia” – tak rozpoczyna się projekt okolicznościowej rezolucji nt. rad osiedlowych, który znalazł się w porządku obrad XXXV sesji Rady Miejskiej.

  • Wystawa z okazji 30-lecia samorządu osiedlowego we Wrocławiu

    Wystawa z okazji 30-lecia samorządu osiedlowego we Wrocławiu. Fot. Tomasz Hołod


Wrocław jako pierwsze z polskich miast ustanowił w 1991 roku samorząd osiedlowy. Miasto podzielone jest na 48 jednostek pomocniczych. Osiedla mają w głównej mierze uprawnienia doradcze i kontrolne. W 2018 roku otrzymały także prawo wnoszenia inicjatyw uchwałodawczych. Od 2020 roku dysponują natomiast możliwością realizacji niewielkich inwestycji, finansowanych z Funduszu Osiedlowego.

„Wierzymy, że działania prowadzone na rzecz zwiększenia frekwencji oraz praca, jaką wykonują osiedlowi radni, będzie przynosiła oczekiwane efekty, a popularność jednostek pomocniczych będzie rosła” – piszą autorzy uchwały.

Projekt dokumentu znajduje się w BIP. Przeczytaj także więcej na temat 30. rocznicy samorządu osiedlowego.Zgłoś uwagę