www.wroclaw.pl

  Zasiłek na dziecko dla pracujących rodziców do 28 marca

  Do 28 marca został przedłużony dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Przysługuje on m.in. w razie zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, przedszkola lub klubu dziecięcego.

  zdjęcie ilustracyjne
  zdjęcie ilustracyjne

  Czas, na jaki przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy, był już wielokrotnie przedłużany.

  Tak też jest i tym razem, że ten dodatkowy zasiłek opiekuńczy ponownie został wydłużony. Do 28 marca uprawnieni rodzice mogą skorzystać z tej formy wsparcia. Jest ona szczególnie ważna w trudnym czasie pandemii koronawirusa.

  Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku

  Z dzieckiem w domu do 28 marca

  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje za okres, na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego i inne placówki lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19. Zasiłek przysługuje również w razie ograniczonego otwarcia takich placówek.

  Świadczenie przeznaczone jest zarówno na opiekę nad dziećmi do 8 lat, jak i starszymi dziećmi z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności. Przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; i do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

  • Miesięczny zasiłek opiekuńczy – zarówno dodatkowy z powodu COVID-19, jak i przyznawany na tzw. zasadach ogólnych – wynosi 80 proc. wynagrodzenia.
  • Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy.
  • Dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, przyznawanego na tzw. zasadach ogólnych.

  Jak otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

  Nie zmieniły się zasady występowania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem należy złożyć u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy. Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Czytaj więcej o dodatkowym zasiłku opiekuńczym przyznawanym do 28 marca 2021 r.

  Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Mogą one to zrobić drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS). Instrukcja, jak złożyć oświadczenie przez portal PUE ZUS .

  ZUS/jr