wroclaw.pl strona główna Przedsiębiorcy i biznes we Wrocławiu Przedsiębiorczy Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

9°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 03:50

wroclaw.pl strona główna

Reklama

  1. wroclaw.pl
  2. Przedsiębiorczy Wrocław
  3. Aktualności
  4. Dobry moment na założenie własnej firmy
Kliknij, aby powiększyć
zdjęcie ilustracyjne
zdjęcie ilustracyjne

Osoby, które planują w najbliższym czasie rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej mogą liczyć na dużo więcej udogodnień, niż to było dotychczas.

Reklama

Konkurencja, liczne formalności i wysokie koszty prowadzenia działalności gospodarczej – to zwykle najbardziej doskwiera przedsiębiorcom, którzy rozpoczynają swój własny biznes. Tymczasem, jeśli jest to ich pierwsza firma lub przerwa w prowadzeniu działalności gospodarczej była dłuższa niż 5 lat, mogą liczyć na spore udogodnienia. Nowością w tym zakresie jest tzw. działalność nierejestrowa oraz ulga na start.

Firma na próbę

Działalność nierejestrowa dotyczy drobnej działalności zarobkowej osób fizycznych, np. dorywczego handlu lub okazjonalnych usług. Nie jest ona w ogóle uznawana za działalność gospodarczą. Oznacza to, że nie trzeba rejestrować firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jest to jednak możliwe jedynie w przypadku, gdy przychody nie przekraczają w żadnym miesiącu 50 proc. minimalnego wynagrodzenia, czyli w 2018 roku nie mogą wynosić ponad 1050 zł.

Oznacza to również brak składek ZUS z tego tytułu. Natomiast dochody z takiego biznesu są opodatkowane na zasadach ogólnych. Nie ma też konieczności prowadzenia księgowości. Wystarczy prosta ewidencja sprzedaży. W tym przypadku można być również czynnym podatnikiem VAT.

Działalność nierejestrowana to zatem możliwość legalnego zarobkowania z drobnych czynności bez konieczności wypełniania obowiązków rejestracyjnych, a więc bez zbędnych i zajmujących czas formalności. Jeśli jednak w którymś miesiącu przychód ze sprzedaży przekroczy ustawowy limit, istnieje bezwzględny obowiązek zarejestrowania działalności gospodarczej w CEIDG w terminie 7 dni. Dodatkowo należy dopełnić formalności związanych z rejestracją w ZUS-ie.

By łatwiej było zacząć

Dużym udogodnieniem dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą jest tzw. ulga na start.

– To zwolnienie początkujących przedsiębiorców ze składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze 6 miesięcy działalności – mówi Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Natomiast przez kolejne 24 miesiące osoba prowadząca firmę będzie mogła skorzystać z preferencyjnych składek, czyli tzw. Małego ZUS-u, który wynosi obecnie 519,28 zł zamiast 1228,70 zł miesięcznie. Rozwiązanie to na pewno przyda się wszystkim rozpoczynającym swoją działalność, którzy potrzebują czasu, by zorganizować warsztat pracy i zacząć osiągać dochody. Jednak trzeba pamiętać, że niesie za sobą również pewne niekorzystne konsekwencje.  

W okresie korzystania z ulgi przedsiębiorca płaci wyłącznie ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 320 zł. Dzięki temu ma prawo do bezpłatnego leczenia w publicznej służbie zdrowia.

– Jeśli jednak w okresie korzystania z ulgi na start zachoruje, będzie opiekować się dzieckiem lub chorym członkiem rodziny albo urodzi mu się dziecko, nie dostanie: zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego, ani zasiłku opiekuńczego, czyli tych świadczeń, które przysługują z ubezpieczenia chorobowego – dodaje Iwona Kowalska-Matis. – Nie ma także prawa do świadczeń z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, które przysługują z ubezpieczenia wypadkowego. Warto także pamiętać, że to czas, w którym nie są opłacane składki na ubezpieczenie emerytalne, co może mieć w przyszłości wpływ na wysokość emerytury.

Pieniądze potrzebne na start

Zwykle, aby uruchomić własną firmę, trzeba zainwestować określone środki. Problemem jest często ich brak lub niewystarczająca ilość. Również w tym przypadku osoby mające pomysł na to, jak samodzielnie zarabiać, mogą liczyć na pomoc. Jedną z możliwości jest skorzystanie z dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oferowanej przez Powiatowy Urząd Pracy. Mogą na nią jednak liczyć wyłącznie Ci, którzy są zarejestrowani, jako osoby bezrobotne. Dzięki temu można zyskać nawet ponad 20 tys. zł. Koniecznym warunkiem, który należy później spełnić, jest prowadzenie działalności gospodarczej przez minimum rok.

Osoba, która chce otrzymać  takie wsparcie powinna złożyć wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz przedstawić zabezpieczenie prawne na wypadek zwrotu dofinansowania.

Pomocna Unia

Aby pozyskać fundusze potrzebne na start firmy można również skorzystać z programów unijnych. Tu ułatwienia w zakresie uzyskania dotacji przewidziane są m.in. dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, kobiet po urlopie macierzyńskim, osób do 25. roku życia oraz osób, które ukończyły 45 lat, a także mieszkańców terenów wiejskich.

Dostępne są dwie formy unijnego wsparcia zakładania działalności: mikropożyczka oraz bezzwrotna dotacja. W ramach mikropożyczki nowy przedsiębiorca może otrzymać maksymalnie 100 tys. zł. Może być ona przyznana na okres nie dłuższy niż 60 miesięcy. Czas jej spłaty może zostać rozłożony na dłuższy okres. Istnieje również możliwość zawieszenia spłaty na okres 12 miesięcy. Pośrednikiem są tu fundusze pożyczkowe wybierane przez urzędy marszałkowskie i wojewódzkie urzędy pracy.

Z kolei w ramach dotacji przedsiębiorca może otrzymać wsparcie w wysokości do 40 tys. zł. Zazwyczaj ta forma wsparcie jest skierowana do osób bezrobotnych. Przedsiębiorca, który ubiega się o uzyskanie dotacji unijnej, musi mieć na względzie, że warunkiem otrzymania dofinansowania jest ustanowienie zabezpieczenia. Stanowi ono gwarancję, że osoba, która uzyskała wsparcie, zużytkuje pieniądze na firmę zgodnie z warunkami umowy i sporządzonym biznesplanem. Zabezpieczenie to może mieć postać weksla in blanco, hipoteki, zastawu czy też poręczenia.

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama

Powrót na portal wroclaw.pl