www.wroclaw.pl

  Weź udział w programie Mozart: Naukowcy szukają partnerów biznesowych

  Trwa nabór partnerstw do ósmej edycji programu Mozart, w ramach którego miasto Wrocław wspiera przedsiębiorców oraz naukowców w realizacji ich wspólnych projektów.

  Kampus Politechniki Wrocławskiej Fot. Tomasz Walków
  Kampus Politechniki Wrocławskiej

  W programie Mozart władze miasta oferują wsparcie finansowe dla partnerstw naukowo-biznesowych, czyli naukowców zatrudnionych na uczelniach i w instytutach, którzy współpracują z przedsiębiorcami, którzy działają i zatrudniają pracowników na terenie Wrocławia. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest zgłoszenie propozycji wspólnego projektu.

  Mozart po raz ósmy

  W dotychczasowych siedmiu edycjach programu dofinansowano 192 projekty. Tematyka dotychczasowych projektów partnerstw jest bardzo różnorodna. Projekty te odpowiadają konkretnym potrzebom przedsiębiorstw, wpływając jednocześnie pozytywnie na praktykę dydaktyczną pracowników wrocławskich uczelni i instytutów.

  W efekcie współpracy naukowców i przedsiębiorców powstają nowe produkty i usługi, firmy biorące udział w programie zwiększają swoje obroty i dochody, poszerzają ofertę, co w konsekwencji powoduje ich rozwój i wzrost zatrudnienia – również w działach „badań i rozwoju”.

  Naukowcy natomiast, korzystając z elastycznej formuły programu, łączą etat na uczelni z pracą na rzecz partnera biznesowego, a dzięki nowemu doświadczeniu modyfikują programy nauczania, tak by w jeszcze większym stopniu odpowiadały wymogom rynku pracy. Dzięki ich zaangażowaniu powstają nowe programy zajęć oraz kursy, a studenci są angażowani w realizację projektów prowadzonych w partnerstwie z przedsiębiorcami w formie staży czy praktyk. Niejednokrotnie przedsiębiorcy biorą także udział w zajęciach dla studentów, którzy dzięki temu mogą zapoznać się z praktycznym podejściem do zagadnień poznawanych na uczelni. Bywa, że dzięki udziałowi w programie, naukowcy doprowadzają do nawiązania współpracy przedsiębiorcy z uczelnią.

  Projekty często dotyczą poprawy jakości życia mieszkańców. Efektem współpracy są innowacyjne rozwiązania, produkty i usługi. Lokalnie działające przedsiębiorstwa mają szansę na rozwój, a co za tym idzie na powstanie nowych miejsc pracy. W efekcie to Wrocław i jego mieszkańcy są głównymi beneficjentami zainicjowanego przez miasto programu.

  Warunki udziału w Mozarcie

  W programie mogą wziąć udział przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i zatrudniający na terenie Wrocławia co najmniej dwie osoby na podstawie umowy o pracę, oraz naukowcy, co najmniej ze stopniem doktora, zatrudnieni w charakterze pracownika badawczego lub badawczo-dydaktycznego na uczelni czy instytutach naukowych PAN, instytutach badawczych i międzynarodowych instytutach naukowych.

  Dofinansowanie z budżetu miejskiego otrzyma 30 partnerstw; realizowane przez nie projekty będą trwać 12 miesięcy (z opcją wydłużenia o 6 miesięcy), a miesięczny wymiar czasu pracy naukowca na rzecz firmy wynosi średnio 32 godziny. Otrzyma on za to 3,2 tys. zł (butto).

  Naukowcy szukają partnerów

  Wrocławskie Centrum Akademickie - koordynator programu – pomaga w kojarzeniu par, uczestników Mozarta. Radzi jak znaleźć partnerów oraz prezentuje oferty naukowców, którzy szukają potencjalnych współpracowników TUTAJ

  Termin zgłaszania partnerstw mija 1 lipca 2019 roku.

  Szczegółowe informacje o programie Mozart.